Svår ekvation för kyrkan

Via kyrkoskatten skall löner och kyrkofastigheter underhållas. Dessutom skall pengarna räcka till stöd för de fattigaste.