Svår ekvation för kollektivtrafiken

Efter den enorma nedgången i passagerarantalet i huvudstadsregionen i våras är de som åker kollektivt nu flere, men fortfarande ungefär en tredjedel under normalnivå. Bild: LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Coronaepidemin har slagit hårt mot kollektivtrafiken, som före epidemin utvecklades positivt. Lösningarna måste vara sådana att inte kollektivtrafiken drabbas ännu mer.

Kollektivtrafiken i huvudstadsregionen sköts av Helsingforsregionens trafik HRT, en samkommun som består av nio kommuner i huvudstadsregionen, där Kervo, Tusby, Kyrkslätt och Sjundeå är de som ligger...