Svanenmärket fyller trettio – kvinnor snabbare att ändra livsvanor

Det nordiska miljömärket använder svanen som symbol. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Enligt bolagets nordiska kundundersökning ändrar kvinnorna sina vanor till förmån för miljön i snabbare takt än männen.

Nordiska ministerrådet tog initiativ till ett nordiskt miljömärke år 1989. Märket skulle hjälpa konsumenter bland mängder av miljömärken och så skapades miljömärket Svanen, skriver Miljömärkning Finland i ett pressmeddelande.

Enligt bolagets kundundersökning i Norden är det i första hand kvinnor som tar initiativet till att göra livsstilsförändringar till förmån för miljön. Enligt undersökningen har kvinnor i högre grad än män minskat köttkonsumtionen och flygresandet. Kvinnor köper också mer miljömärkta varor och återvinner kläder i högre grad.

– För trettio år sedan ville man göra miljövänliga val – i dag funderar man på hur konsumtionen går ut över klimatet och naturresurserna. Konsumenterna är också allt mer intresserade av etisk produktion och till exempel de anställdas arbetsvillkor, säger vd Riikka Holopainen i pressmeddelandet.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning