Svagare Golfström antas ligga bakom värmeböljan

En ny svensk forskningsrapport hävdar att Golfströmmen har saktat in, vilket kan ligga bakom det ihållande högtrycket och den exceptionella värmeböljan.

Enligt den svenska studien kan den långsammare Golfströmmen förorsaka långvariga atmosfäriska blockeringar som stoppar regnen från Atlanten då de når Norden, vilket i sin tur leder till längre perioder av högtryck och torka med tillhörande värmebölja.

– Det är en tillfällighet att vädret är så extremt just nu, precis efter vår studie, men likheten mellan årets väder och vår modell är extremt stor, säger forskaren Frederik Schenk vid Stockholms universitet till sajten forskning.se.

Schenk, som är knuten till Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet, har undersökt en period som inföll för drygt 10 000 år sedan då avsmältningen av inlandsisen dämpade Golfströmmen, vilket ledde till långa, kalla vintrar och korta, varma och torra somrar.

Schenk har utvecklat datormodeller som simulerar klimatet under den här perioden. Han ser många beröringspunkter mellan den smältande inlandsisen för 10 000 år sedan och klimatförändringens inverkan på nedsmältningen av Arktis i dag.

– Den dominerande teorin i forskarvärlden är att den nuvarande nedkylningen av Nordatlanten beror på att Golfströmmen har saktat in och det stämmer också med vår modell, säger Frederik Schenk till forskning.se

På WWF Finland har man ännu inte bekantat sig med Schenks forskning, men på åtminstone en punkt är man överens.

– Det är ett obestridligt vetenskapligt faktum att Golfströmmen har försvagats. Det är däremot än så länge oklart hur detta påverkar det regionala klimatet i Norden, säger havsexperten Anna Soirinsuo på WWF Finland.

Mothugg och kritik

Schenks forskningsresultat får också mothugg. Enligt Anna Rutgersson, som är professor i meteorologi vid Uppsala universitet, finns det inga entydiga bevis för att Golfströmmen skulle ha bromsat in. Hon anser att det behövs mer forskning om klimatförändringens inverkan på regionala väderförhållanden.

Rutgersson får medhåll av Anna Wåhlin som är professor i oceanografi vid Göteborgs universitet.

– Jag har ännu inte sett något som jag blir riktigt orolig av när det gäller Golfströmmen eftersom den fluktuerar naturligt. Man har ingen kontinuerlig övervakning och kan inte jämföra med de studier som kommer, säger Wåhlin till forskning.se.

Trots den svidande kritiken är Schenk säker på sin sak.

– Min forskning visar att vi kan vänta oss varmare somrar i framtiden om Golfströmmen saktar ner ytterligare. Och de flesta klimatmodeller pekar på att det kommer att fortsätta, säger han.

Tidigare teorier har utgått från att en försvagad Golfström leder till ett kyligare klimat i Norden. De nya forskningsrönen om långvariga högtryck och utbredd torka kan tvinga fram nya politiska strategier.

– Ifall forskningsresultaten stämmer så finns det skäl att omvärdera Finlands nationella strategi för anpassning till klimatförändringen. Till exempel då det gäller jordbrukets verksamhetsförutsättningar, säger klimatexperten Kaarina Kolle på WWF Finland.

Golfströmmen

Golfströmmen är en havsström i nordvästra Atlanten som förgrenar sig i den Nordatlantiska strömmen och Kanarieströmmen.

Den vetenskapliga, engelskspråkiga benämningen av Golfströmmen är Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC)

Golfströmmen tillför varmt vatten från ekvatorn till nordligare breddgrader och har en avgörande betydelse för det varma klimatet i Norden och den nordamerikanska östkusten.

Den nordatlantiska strömmen drivs av en så kallad termohalin cirkulation, vilket innebär att djuphavsströmmar med hög salthalt rör sig österut medan ytliga havsströmmar med lägre salthalt rör sig västerut.

Nedsmältningen av Arktis antas påverka salthalten i Golfströmmen, vilket i sin tur försvagar den Nordatlantiska strömmens pumpeffekt.

Enligt forskare vid University College i London har Golfströmmen senast varit lika svag för 1 600 år sedan.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03