Svag reaktion på finansmarknaden

Aktiekurserna har fallit en aning och guldpriset gått upp, men överlag har finansmarknaden reagerat överraskande svagt på attackerna i Bryssel.

Mönstret är typiskt vid stora negativa nyheter: investerarna överger aktier och söker sig till tryggare investeringsobjekt, till exempel guld, statslån och valutor som dollar och yen. På aktiemarknaden är det främst aktier inom resebranschen som fallit efter attackerna i Bryssel.

Men reaktionerna har varit överraskande svaga. Det säger Jan von Gerich, chefsanalytiker på Nordea.

– Efter den första chocken på förmiddagen har kurserna redan börjat återhämta sig. Någon panik kan man inte tala om. Kanske har man vant sig vid att världen – och även Europa – blivit mera osäker. Jag tror att reaktionerna hade varit starkare ifall vi inte skulle ha haft Parisattackerna i november.

Von Gerich tror att effekterna på finansmarknaden blir mycket kortvariga – om det visar sig att Brysselattackerna är isolerade händelser byts fokuset snart tillbaka till centralbankernas kommande beslut.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning