Svag övervakning av tatueringsbläck

Helsingfors på ryggen. Kalle Koo är i färd med att tatuera en vy av Helsingfors centrum på Peter Kärppäs rygg. Ingendera är orolig över eventuella hälsopåverkningar. Men varför en bild av Helsingfors? – Stan är alltid stan, lyder svaret. Bild: Niklas Tallqvist

Finländarna låter sig tatueras som aldrig förr, men vad är det egentligen som injiceras i hyn? Om man är oförsiktig i valet av tatuerare kan man till och med få i sig kemikalier som använts i plast- och bilfärgsindustrier.

Medan tatueringar blir allt vanligare och nu ofta anses vara alldagliga kan man inte säga samma sak om människors vetskap om vad tatueringsfärgerna innehåller. Det säger man från Europeiska kommissonens forskningscenter Joint Research Centre (JRC) som nyligen sammanställt en undersökning om hälsoriskerna med tatuering.

Enligt rapporten, som är gjord i Italien, Danmark och USA, är det inte allmänt känt att det i vissa tatueringsbläck kan finnas pigment som är återanvända från textil-, plast- och bilfärgsindustri. Rapporten menar att det finns en oro hos europeiska myndigheter att "pigment som används i tatueringar och i permanent makeup inte är gjorda för det ändamålet och att färgerna inte genomgår någon slags bedömning av hur väl de lämpar sig för att bli injicerade i människohy".

Proffs och ickeproffs

Men hur ser läget ut i Finland? I Finland har cirka 15 procent av 20-30 åringar en tatuering. Finns det skäl för finländarna att vara försiktiga med att låta sig tatueras? Enligt tatueraren Kalle Koo från Paradise Tattoo and Piercing i Helsingfors är de nya forskningsrönen inget att oroa sig över.

– Nej, verkligen inte. Professionella tatuerare har nog läget under kontroll. Det som är mera problematiskt är att folk själv köper billiga tatueringsmaskiner och -bläck från till exempel Kina. Då får man gifter hem på posten.

Kalle Koo talar också om skillnaden mellan riktiga proffs och "ickeproffs". Även i Helsingfors kan man få en billig tatuering, men då är det inte alltid garanterat att allt gått rätt till. Utöver billiga och skadliga bläck kan också otillräcklig hygien vara ett orosmoment för den som vill skaffa en tatuering.

Knappt med information

Enligt Kalle Koo exploderade tatueringsboomen senast då de amerikanska reality tv-serierna om tatueringssalonger kom till Finland. Då startades nya salonger i raketfart men yrkeskunnigheten var inte alltid den bästa.

Men än så länge finns det lite information om tatueringsfärgernas påverkningar på lång sikt, till exempel är det tillsvidare oklart om det finns ett samband mellan tatueringar och hudcancer, skrev Tukes i ett pressmeddelande i fjol. Peter Kärppä, som i dag kommit till Paradise Tattoo för att låta Kalle Koo jobba vidare med en stor ryggtatuering, låter sig inte skrämmas av sensationspressens skrikande rubriker om hudcancer.

– Det bekommer mig inte. Alla mina tatueringar förutom en är gjorda av Kalle som jag litar på. Jag vet att han inte skulle använda skadliga färger som kunde orsaka komplikationer.

Ansvaret hos yrkesutövaren

I Finland, som i stora delar av Europa, har lagstiftningen inte hunnit med då tatueringarnas popularitet skjutit i höjden. En stor del av ansvaret för kundernas säkerhet ligger hos tatuerarna.

– Just nu är det svårt att öka övervakningen av tatueringsfärger eftersom det inte finns så mycket lagstiftning. Tatuerarna ska ganska långt på eget initiativ hålla reda på hurdana färger de använder, utan att en övervakande myndighet ingriper, säger Marilla Lahtinen från Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

Också Lahtinen avråder människor från att tatuera sig själva eller sina kompisar. Om man planerar att ta en tatuering ska man överväga noggrant och bekanta sig med ämnet. Och om man bestämmer sig för att föreviga en bild på sin hy ska man gå till ett proffs.

Hur känner man igen ett proffs då? Enligt Kalle Koo märker man oftast snabbt om något är på tok. Det gäller att hålla koll på hygienen. Är det städat? Ser redskapen rena och sterila ut? Och om man är osäker ska man alltid fråga. Avsaknaden av till exempel ett kundformulär är också ett dåligt tecken.

– Men det viktigaste är nog vad man hört om stället. Om någon rekommenderar en tatuerare kan man oftast lita på att den sköter sitt jobb ordentligt. Dessutom handlar det också om tatuerarnas moral – om respekt för yrket och för kunden. Kretsarna är små och genom försummelser förlorar man ett gott rykte mycket snabbt.

Tukes: Överväg innan du tar en tatuering

De vanligaste skadeverkningar från tatueringar är överkänslighet (allergi), utslag och infektioner.

Det är tillsvidare oklart om det finns ett samband mellan tatueringar och hudcancer.

Tatueringsfärger kan innehålla bland annat nickel och orsaka allergiska reaktioner

Undermålig hygien kan orsaka bakterie- eller svampinfektioner eller virusinfektioner som B- och C-hepatit och hiv.

Då du tar en tatuering ska du fråga om färgerna som används är testade och säkra. Konsumenten kan be att få se testresultat och certifikat.

Använd professionella tatuerare som gör ansvarsfulla kemikalieval.

Källa: Tukes

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03