Svag is är orsaken till många snöskoterolyckor? – olyckor inträffar ofta i bekant miljö

Snöskoterolyckor händer också i bekant miljö, Trafikskyddet manar till försiktighet på isarna. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Isläget är fortfarande mycket svagt på många ställen. Trafikskyddet påminner om att man inte ska köra snöskoter på isen om man inte är helt säker på isens hållbarhet.

De flesta snöskoterolyckor som kräver människoliv sker på is, bekräftar Trafikskyddets nya utredning. I utredning har man granskat terrängtrafikolyckor med dödlig utgång som undersökts av undersökningskommissionerna mellan åren 2014 och 2018.

Materialet bestod av 56 olyckor, varav 41 var snöskoterolyckor. Att röra sig på för svag is syns i materialet som den vanligaste orsaken till olyckor. Två av tre dödsfall inträffade på isen. I de flesta fall hade snöskotern sjunkit ner i isen.

"I många fall har olyckan inträffat i en relativt bekant miljö för lokalbefolkningen. Det här tyder på att lokalbefolkningen ofta tar för stora risker på isen och att man till exempel inte har isdubbar med sig", säger Trafikskyddets forskningschef Juha Valtonen i ett pressmeddelande.

Isläget har varit mycket svagt även denna vinter och på många ställen har man inte kunnat märka ut några snöskoterleder på isen. Trafikskyddets kontaktchef Petri Niska betonar att man inte ska köra på isen om man inte kan vara hundraprocentigt säker på dess hållbarhet. Man ska känna till de förrädiska strömningsställena, sunden och broarna med tanke på isens bärkraft.

"Om snöskoterlederna inte är markerade på isen betyder det att det inte lönar sig att prova på isens bärkraft", påminner Niska.

I åtminstone var tredje terrängtrafikolycka som granskades i utredningen gjorde sig föraren skyldig till rattfylleri.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning