Susanne Gottbergs glas är varken halvfullt eller -tomt – men ständigt känsloladdat

Susanne Gottbergs stora utställning på Galerie Forsblom imponerar men hade kunnat fokusera på konstnärens utveckling. Bild: Galerie Forsblom

Trots hängningen, som verkar vara gjord för att tilltala massorna, lyckas Susanne Gottberg visa prov på såväl förnyelse som sin tekniska skicklighet i Galerie Forsbloms stora utställning.

In vino veritas – i vinet finns sanningen. När det gäller Susanne Gottbergs produktion är det snarare (vin)glaset som avslöjar, eller döljer, konstnärens intentioner. Med sina fantastiska skildringar...