Sunkig stämpel ska tvättas bort i Alberga – nytt och fräscht norr om järnvägen

Kollektivtrafiken i Alberga ska knytas ihop med ett resecentrum likt det i Dickursby i Vanda. Bild: Arkkitehtitoimisto Helin ja Co Oy

Den nya detaljplanen för Alberga centrum siktar på att stadsdelen i framtiden bättre ska knytas ihop över järnvägen och Åbovägen. Omfattande investeringar ska göras för att fräscha upp framför allt den delen av Alberga som ligger norr om järnvägen.

Alberga centrum i Esbo ska genomgå en förändring under de närmaste åren. En ny detaljplan har skissats för att utbudet av service och grönområden ska bli större. Drygt 75 000 kvadratmeter med ytor för...