Summan av tonårsångesten i världen är kanske inte konstant?

Ibland känns det förbryllande hur svårdefinierade dagens unga är. De verkar liksom både förnuftiga och coola samtidigt, vilket tidigare inte var en ekvation som brukade gå ihop.

Här hemma genomlever jag just nu mina egna tonår, eftersom ett av barnen har börjat lyssna intensivt på Seattle-bandet Nirvana och därmed också sugits in i hela mytologin kring sångaren Kurt Cobains s...