Suggestivt tonmålande liturgisk triptyk

Mario Venzago tolkar fängslande landsmannen Arthur Honeggers musik. Bild: Pressbild

Arthur Honeggers gripande tredje symfoni är ett av det förra århundradets finaste verk i genren.

"Jag strävar efter att uttrycka samtidsmänniskans födelse ur ett barbarismens moras – den dårskap, själlösa mekanik, byråkrati och det lidande, som under de senaste åren bemäktigat oss alla." Så långt...