Suckar av lättnad och oro över regeringens budget för 2021

Riksdagshuset. Regeringen presenterade sin budget på onsdagen. Bild: Heikki Saukkomaa

En del drog en suck av lättnad medan andra kände sig bortglömda när regeringen presenterade nästa års budget. Kommunförbundet uttrycker besvikelse över att nedskärningen enligt konkurrenskraftsavtalet kvarstår.

Reaktionerna lät inte vänta på sig efter att regeringen presenterat nästa år budget på onsdag eftermiddag.

Industrifacket applåderade och meddelade att budgeten stärker industrins konkurrenskraft.

– Investeringar som stärker industrins förutsättningar att verka sänder en välbehövlig signal: regeringen har förbundit sig till att stärka exportindustrins konkurrenskraft. De beslut som nu fattas är viktiga steg i rätt riktning, säger ordförande Riku Aalto i ett pressmeddelande.

Aalto nämner bland annat sänkningen av elskatten till EU:s minimum och stödet för elektrifiering som incitament som hjälper industrin att verka och förnya sig.

Olympiakommitténs vd Mikko Salonen gladde sig över att de minskade anslagen från Veikkaus kompenseras fullt ut i budgeten.

– Nu kan vi andas mer fritt. Den föreslagna nedskärningen skulle ha påverkat idrotten väldigt omfattande. Betydelsen av välbefinnande, hälsa, gemenskap och upplevelser ökar när tiderna är krävande. Det ligger i sektorns och samhällets intresse att förutsättningarna för att idrotta tryggas, säger Salonen.

Efterlyser sysselsättande åtgärder

Skogsindustrin upplever inte att budgetförslaget förbättrar sektorns konkurrenskraft. Tvärtom fruktar man ökade kostnader på mer än 40 miljoner euro per år efter övergångsperioderna, beroende på hur de aviserade förändringarna genomförs.

Därtill beklagar man att de sysselsättande åtgärderna skjuts upp.

Turism- och restaurangförbundet MaRa anser också att regeringen glömt bort företagen och arbetstagarna inom den branschen.

– Coronakrisen sätter en bestående prägel på den finska turist- och restaurangbranschen som sysselsätter 142 000 personer. Staten har begränsat turism- och restaurangbranschen på många sätt. Hösten och vintern kommer att bli svår, säger vd Timo Lappi.

Lappi väger regeringens mål att skapa 80 000 nya jobb mot 20 000 hotade arbetstillfällen, om man inkluderar minskningen av hyrd arbetskraft, tidsbegränsade arbetsavtal och sommarjobb.

– De senaste dryga tio åren har de nya jobben uppstått inom servicebranschen. Det blir svårt för regeringen att nå sitt sysselsättningsmål.

Kommunförbundet: Besvikelse över att nedskärningen kvarstår

Fackförbundet Pro anser för sin del att budgetförslaget kommer att förbättra sysselsättningen.

– Ökad finansiering och personresurser för TE-tjänsterna är mycket lovvärt. Att hantera arbetslöshet genom att investera i personliga tjänster är en effektiv sysselsättningsåtgärd, säger ordförande Jorma Malinen i ett pressmeddelande.

Kommunförbundet kommenterar budgetbeslutet med att det lindrar anpassningstrycket i kommunernas ekonomi. Samtidigt uttrycker man en besvikelse över att nedskärningen enligt konkurrenskraftsavtalet kvarstår.

– Då det ekonomiska trycket minskar får kommunerna en möjlighet att satsa på förebyggandet av sociala problem och sviterna av coronakrisen. Oberoende av stödet är det klart att kommunerna fortsätter den strikta utgiftsdisciplinen för att stärka sin ekonomi, säger Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen i ett pressmeddelande.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning