SU vill avkriminalisera innehav och bruk av cannabis

Bild: Mostphotos

Svensk Ungdom anser att det inte ska vara straffbart att röka cannabis. I stället stöder förbundet en humanare drogpolitik som fokuserar på vård framför straff.

Svensk Ungdom (SU) samlades under helgen till sin 75:e kongress i Pargas. Under kongressen behandlades 41 motioner samt förbundets politiska program. Bland annat godkände SU en motion om att avkriminalisera innehav och bruk av cannabis.

– Vi har diskuterat drogpolitiken i flera år. Inom SU har vi även tidigare talat om att avkriminalisera cannabis. Målsättningen är att förändra Finlands drogpolitik så att den skulle vara närmare drogpolitiken i övriga Europa, säger SU:s förbundsordförande och kommunalpolitikern i Korsholm Christoffer Ingo.

Enligt Ingo stöder SU en mer ansvarsfull drogpolitik i Finland. Han nämner Portugal som ett gott exempel på ett land som har en drogpolitik som fokuserar mera på att hjälpa än att straffa dem som kämpar med missbruk. I Portugal har den humanare drogpolitiken bland annat lett till att färre personer dör av tunga droger.

– En klar majoritet var för avkriminaliseringen. De som röstade emot ansåg att det här var en farlig väg att gå och ett steg mot legalisering. Jag vill förtydliga att det inte är det, säger Ingo.

Avkriminalisering är i enlighet med Institutet för hälsa och välfärds (THL) rekommendation. THL anser att vård är bättre än straff då det gäller att hantera missbruk av narkotika.

Förutom cannabis debatterade SU andra aktuella politiska ämnen. Förbundet anser bland annat att trängselskatter ska införas i Helsingfors, Åbo och Tammerfors. Därtill vill förbundet öka resurserna för rymdforskning, flytta fram sommarlovet, sänka promillegränsen för roderfylla till 0,5 promille och begränsa politiska strejker.

Christoffer Ingo omvaldes till förbundets ordförande. Till vice ordförande valdes Nicholas Kujala (Esbo) och Frida Sigfrids (Åbo). Som medlemmar till förbundsstyrelsen valdes Viveca Hansson (Esbo), Nicolas Sjöberg (Helsingfors), Ida-Maria Skytte (Korsholm), Filip Slotte (Vasa) och Peppi Wilson (Kimitoön).

Pippi skuttar omkring på Finns sommarteater

Pippi Långstrump, Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Långstrump, är en av Astrid Lindgrens mest kända och populära figurer. Sommaren 2019 skuttar hon omkring på Finns sommarteaters (tidigare Glims sommarteater 1973-2005) scen i Esbo till Georg Riedels välkända musik. Senast spelades Pippi på Finns år 2006 och det var alla tiders publiksuccé på sommarteatern med nästan 6000 åskådare! Då spelades huvudrollen av Josefin Silén, som sedan dess utbildat sig till musikalartist i Sverige och i höst spelar Esmeralda i Ringaren i Notre Dame på Tampereen Teatteri. 29.3.2019 - 07.54