SU ryter till: "Vi behöver ingen dålig landskapsreform för att ge Vasa centralsjukhus fulljour"

Bild: HBL/Arkiv/Linus Lindholm

Centerns medlem i riksdagens social- och hälsovårdsutskott Pekka Puska uppmanar Svenska riksdagsgruppen att ta Vasa centralsjukhus fulljoursstatus till diskussion med statsminister Juha Sipilä (C). Svensk Ungdoms ordförande Christoffer Ingo ser det som ett tecken på att Centern börjar bli desperat i sitt försök att rädda landskapsreformen.

Pekka Puska har rätt i att regeringen gör fel i nedläggningen av jouren i Vasa, men reformen brister på fler punkter än det. Reformen försämrar service i hela landet, skapar tom byråkrati i form av landskap och fråntar makt från regionerna. Vasa centralsjukhus borde få behålla sin fulljoursstatus utan att kravet är att köpa en dålig landskapsreform, säger SU:s ordförande Christoffer Ingo i ett pressmeddelande.

Ingo är säker på att svenska riksdagsgruppen fortsätter kampen för en social- och hälsovårdsreform som behåller fulljoursstatusen för Vasa centralsjukhus och tryggar högklassig vård på svenska utan att skapa benlösa landskap.

– Centern måste ha beredskap att se över helheten i sina reformer. Vi vill se en social- och hälsovårdsreform där högklassig vård erbjuds även på svenska och att vården ordnas så att regionernas särdrag tas i beaktande. För att regionerna ska ha reell makt måste de ha beskattningsrätt och möjlighet att utvecklas på egna premisser. Inga av dessa mål kan förverkligas inom ramarna för Centerns landskapsmodell, anser Ingo.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning