SU: Ge sjukdagpenning också för utbrändhet

Frida Sigfrids säger att pressen på unga ökar från en allt tidigare ålder och allt fler upplever problem med psykisk ohälsa. Bild: Svensk Ungdom

På torsdagen uppmärksammas världsdagen för psykisk hälsa. Svensk Ungdoms ordförande Frida Sigfrids kräver att utmattning och utbrändhet klassas som sjukdomar i Finland.

Enligt undersökningar mår unga allt sämre, men de konkreta lösningarna lyser med sin frånvaro, säger Frida Sigfrids.

– Politiker väljer ofta att blunda för de växande problemen kring psykisk ohälsa i Finland eftersom det inte finns några enkla lösningar. Att unga mår allt sämre är ändå något vi inte kan förbise, säger Sigfrids i ett pressmeddelande.

I dag kan man inte få sjukdagpenning ifall man har diagnosen utmattning eller utbrändhet eftersom de inte klassas som sjukdomar, som till exempel depression. Men enligt Sigfrids borde de klassas som sjukdomar och inte bara som symtom.

Hon anser att det måste satsas på förebyggande vård men också på åtgärder för dem som redan blivit utbrända på grund av vårt samhällsklimat. En av åtgärderna är att ge sjukdagpenning för utmattning och utbrändhet.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning