SU: Ge sjukdagpenning också för utbrändhet

Frida Sigfrids säger att pressen på unga ökar från en allt tidigare ålder och allt fler upplever problem med psykisk ohälsa. Bild: Svensk Ungdom

På torsdagen uppmärksammas världsdagen för psykisk hälsa. Svensk Ungdoms ordförande Frida Sigfrids kräver att utmattning och utbrändhet klassas som sjukdomar i Finland.

Enligt undersökningar mår unga allt sämre, men de konkreta lösningarna lyser med sin frånvaro, säger Frida Sigfrids.

– Politiker väljer ofta att blunda för de växande problemen kring psykisk ohälsa i Finland eftersom det inte finns några enkla lösningar. Att unga mår allt sämre är ändå något vi inte kan förbise, säger Sigfrids i ett pressmeddelande.

I dag kan man inte få sjukdagpenning ifall man har diagnosen utmattning eller utbrändhet eftersom de inte klassas som sjukdomar, som till exempel depression. Men enligt Sigfrids borde de klassas som sjukdomar och inte bara som symtom.

Hon anser att det måste satsas på förebyggande vård men också på åtgärder för dem som redan blivit utbrända på grund av vårt samhällsklimat. En av åtgärderna är att ge sjukdagpenning för utmattning och utbrändhet.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning