Styrelsens styrsel

Om styrelser inte funkar bör de bytas ut, och blir de för försiktiga behöver de mångfald och nya perspektiv.

Ett av mina frågvisa barn frågade mig för inte alltför länge sedan vad det är en styrelse, specifikt i ett företag, egentligen gör. Det är en bra fråga, och en jag borde kunna svara på, eftersom jag både sitter och har suttit i styrelser, till och med i riktigt stora företags dito. Samtidigt är det en svårare fråga än man kanske först tänker sig. Faktum är att även styrelseproffs ibland verkar ha svårt med den.

Grunderna är i och för sig rätt klara. Styrelsen skall ta fram den övergripande strategin, välja en lämplig vd för att verkställa densamma, och byta ut en eller båda om de inte längre fungerar. Därtill skall styrelsen vara en slags översta övervakare och garant för att bolaget sköter sig, har böckerna i ordning, och liknande. Ganska enkelt, när man bara behöver lista det på detta sätt.

Det hela blir betydligt svårare i praktiken, och det finns en väldigt stor spridning på hur olika styrelser arbetar. Jag har någon gång konstaterat att de faktiskt beskrivs alldeles utmärkt i Olle Adolphsons klassiska sång om okända djur: "Många är långa och svåra att fånga/Många syns inte men finns ändå".

Ta till exempel det här med strategi. Skall styrelsen ta fram den helt på egen hand, obekymrade av vad de som faktiskt skall verkställa den tycker, eller ska den snarare lita på att ledningsgruppen kan ta fram en strategi som sedan kan godkännas (möjligen med vissa justeringar)? I det tidigare fallet kan styrelsen lätt kritiseras för att agera utan tillräcklig insikt och förståelse, och för att skapa något som är svårt att implementera, medan man i det senare fallet kan anklaga styrelsen för att inte ha tagit sitt ansvar på allvar och för att agera gummistämpel. Ingendera är särdeles bra.

Jo, och så det där med vd:n. Visst, styrelsen är ansvarig för att hålla denne till svars, men måste samtidigt ha ett förtroende för den man valt. Ger man sparken åt en vd alltför lättvindigt ser det ut som man agerar i panik och affekt medan man om man låter en vd hållas, trots att resultaten inte förbättras, ser vek och svag ut. Det är, för att nu skriva det på näsan, inte alltid lätt att vara en styrelse.

Svårigheten med att lösa konflikten ovan är också vad som gör att styrelser riskerar bli försiktiga kontrollörer och övervakare, snarare än aktiva och handlingskraftiga strateger.

Det vore lätt att läsa detta som en kritik av styrelser, men vad vi egentligen ser här är ett problem som väldigt sällan diskuteras öppet, nämligen sättet varpå styrelseledamöter tillsätts. Alltför ofta är detta nämligen en process som kännetecknas av vem som känner vem, och vem som känns "trygg" och "kompetent" nog att sitta i en styrelse. Ibland kan detta ge goda resultat, och ibland motsatsen till detta.

För även styrelser måste styras, för att vara effektiva. Funkar de inte, bör de bytas ut, och blir de för försiktiga behöver de mångfald och nya perspektiv. För sitt eget bästa, och för företagets.

Alf Rehn professor

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning