Styr publikundersökningar över Yles lagstadgade uppdrag?

Visst kommer det bra morgonnyheter i radion, men det är inte helt samma sak som att se och höra dem på tv.

Svenska Yle hänvisar via sin mediechef Mikaela Sonck (HBL Debatt 1.2) till publikundersökningar som skulle visa att den stora finlandssvenska publiken hellre lyssnar på radio. Och vill med det visa att det inte behövs svenskspråkiga morgonnyheter på tv. Har man analyserat varför? Hur har de olika publikgrupperna svarat?

Det är förståeligt att yngre publikgrupper, studerande och arbetsföra hellre lyssnar på radion. Knappast kan så många av dem se på tv på förmiddagen om man samtidigt ska studera eller arbeta. Det är också förståeligt att även en del seniorer svarat så eftersom de svenskspråkiga morgonnyheterna sändes mitt i det finskspråkiga förmiddagsprogrammet. Ifall man då inte kan finska så bra att man kan tillgodogöra sig finska nyheter – varför då följa förmiddagsprogram i TV1, framför allt om det samtidigt kommer svenskspråkigt program på en annan kanal?

Visst hade de insprängda svenskspråkiga morgonnyheterna en viktig uppgift med att synliggöra det finlandssvenska för den finskspråkiga publiken, men betydelsen för finlandssvenskarna var nog mindre. Vi seniorer ser inte heller Arenans nyhetsutbud som någon ersättning eftersom man där hittar bara gamla nyheter på förmiddagen. Tror även att vi vid behov kan diskutera de "gedigna" kvällsnyheterna. Om man studerar programtablån kan man konstatera att TV1 sänder mer än 90 minuter nyheter på finska, varav cirka 30 minuter på morgonen och därtill ungefär lika mycket regionala nyheter. Medan Yle Fem sänder mindre än 30 minuter inklusive väder och sport, men inga regionala nyheter.

Visst kommer det bra morgonnyheter i radion, men det är inte helt samma sak som att se och höra dem på tv. En person som har problem med hörseln kan ha svårt att tillgodogöra sig radionyheterna när de inte samtidigt kan läsa läppar och ansiktsdrag, vilket säkert många detta år fått höra när man använt munskydd och talat med personer med hörselproblem.

Svenska seniorer vidhåller fortfarande att Yle inte följer sitt uppdrag "att behandla den finskspråkiga och svenskspråkiga befolkningen på lika grunder", i varje fall när det gäller nyheter på svenska.

Ralf Skåtar, ordförande, Kjell Wennström, sekreterare, Förbundet svenska seniorer i Finland rf

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Pionjären inom styling

Mer läsning