Stuk ger grönt ljus för Terrafames uranutvinning i Sotkamo

Bild: Kimmo Rauatmaa

Vad strålsäkerheten beträffar finns det inga hinder för att ge gruvbolaget Terrafame tillstånd att utvinna uran på sitt gruvområde i Sotkamo. Det säger Strålsäkerhetscentralen Stuk i sitt utlåtande.

Gruvbolaget Terrafame, tidigare problemdrabbade Talvivaara, ansökte för ett par år sedan om tillstånd att få utvinna uran i Sotkamo. Uranet är av mindre ekonomisk betydelse för bolaget än huvudprodukt...