Stugrushen fortsätter – "Största kundgruppen är familjer med barn i lågstadieåldern"

Det är typiskt att familjer med barn i lågstadieåldern köper stugor som man kan ta sig till med bil. Bild: Sofia Westerholm/SPT

Tävlingen om de populäraste sommarstugorna är hård. Det finns ändå ingen garanti för att räntorna hålls låga hur länge som helst.

Pandemin fick stugförsäljningen att skjuta i höjden i fjol och det syns inga tecken på att stugivern skulle avta. Under det andra kvartalet var den totala lånesumman som betalades ut för fritidsbostäder 20 procent högre än i fjol, skriver Finlands Bank i ett pressmeddelande.

Samtidigt har också den genomsnittliga återbetalningstiden ökat till 18 år och 8 månader, vilket är 10 månader längre än i fjol.

– Det verkar som att såväl hushållen som bankerna är beredda att avtala om längre betalningstider, säger Antti Hirvonen, ekonom vid Finlands Bank.

Enligt Hirvonen kan det bero på att kostnaderna för lån är låga.

– Det är ändå bra att minnas att längre återbetalningstid innebär högre helhetskostnader för hushållen då betalningsmånaderna blir fler. Med tanke på framtiden ska man också minnas att räntorna i något skede kan stiga, trots att räntenivån nu är låg.

Lånen för fritidsbostäder har ändå inte ersatt normala bostadslån. Bostadslånen fortsätter att öka och nådde i år rekordnivå. Enligt Hirvonen kan hushållens höga skuldsättning bli ett problem för samhället om räntorna stiger.

År 2020 sköt lånen för fritidsbostäder i höjden. I år har finländarna tagit ännu mer lån. Bild: Finlands Bank

Barnfamiljer köper stuga

Teija Laaksonen, vd för Skärgårdsmäklaren, bekräftar att försäljningen i Åbolands skärgård har varit mycket livligare än förut och att det nu är brist på vissa sorters stugor.

– Framför allt är efterfrågan stor på ställen där det finns bilväg ända fram, säger Laaksonen.

På enskilda holmar har stugförsäljningen också varit livlig, medan efterfrågan på obebyggda tomter ligger på samma nivå som förut.

– Det är en lite yngre generation som nu vill köpa stuga, den största kundgruppen är familjer med barn i lågstadieåldern.

Laaksonen säger att coronapandemin har fått fler att upptäcka skärgården då de har rest i Finland i stället för utomlands, och hon tror att intresset för skärgården håller i sig också efter pandemin.

I nuläget räcker de populäraste försäljningsobjekten inte till och Laaksonen hoppas att de som äger mark ute på holmarna låter bygga fler stugor.

– Det har blivit en riktig tävling om vissa stugor och de som har varit lite långsammare har kanske blivit utan. Det har hänt flera gånger under sommaren att någon har blivit mycket besviken.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Närvårdare Pia Lemberg studerar vidare på läroavtal: ”Vård i livets slutskede ligger nära mitt hjärta”

Mer läsning