Stugägare har flytt till skärgården undan coronaviruset

Kommersen i matbutikerna i Åbolands skärgård har ställvis varit lika livlig som sommartid. Gunilla Magnusson arbetar i Kimito S-market, där man har haft fler kunder än normalt. Bild: Emma Strömberg/SPT

Ruljangsen i Åbolands skärgård har ställvis varit lika livlig som på sommaren trots att det är mars. Många har valt att åka ut för att isolera sig. Bland ortsbor väcker tilltaget debatt.

Under de två senaste veckorna har många sommargäster tagit sig till sina stugor i Åbolands skärgård för att isolera sig på grund av coronaviruset.

Den ökade trafiken har märkts av vid färjefästen och i butiker. Ruljansen i matbutikerna har på vissa håll varit lika stor som på sommaren.

I mataffären i Kimito centrum bekräftar personalen att de har haft fler kunder än normalt den här årstiden.

– Det har varit en jättestor ökning i försäljningen under de två senaste veckorna, säger Jonas Blomqvist, marketchef i Kimito S-market.

Det är både fråga om att ortsbor har handlat mer och att antalet kunder har ökat. Blomqvist är också chef för matbutiken Sale i Dalsbruk och säger att han även där har stött på människor som inte vanligtvis handlar på den lilla orten.

Väcker debatt

Att sommargäster reser till stugan i detta läge, när regeringen har uppmanat folk att avstå från icke-nödvändiga resor, har väckt debatt bland ortsborna.

Både Pargas och Kimitoöns kommundirektörer betonar att de vill undvika polarisering, men Pargas kommundirektör Patrik Nygrén lyfter fram att det är just matbutikerna som är en riskzon. Om man sitter i egen bil ända fram till stugan och håller sig där finns det däremot inte risk att man sprider coronaviruset.

Jonas Blomqvist, butikschef på S-market i Kimito, säger att det har varit en väldigt stor ökning i försäljningen under de senaste två veckorna, delvis för att ortsbor handlar mera, men också för att många stugägare har tagit sig till kommunen. Bild: Emma Strömberg/SPT

Många stugägare från Helsingfors

Av de 8 500 fritidsbostäder som finns i Pargas stad, dit bland annat Nagu, Korpo och Houtskär hör, ägs 65 procent av Pargasborna själva och många av de resterande stugägarna kommer från Åboregionen.

I Kimitoön däremot är överlägset flest fritidsboende från Helsingfors och övriga Nyland.

Beskedet att Nyland isoleras från resten av landet har ännu inte synts i trafiken. Från måndagen till onsdagen var biltrafiken både i Nyland och i Egentliga Finland ungefär en tredjedel lägre än i början av mars.

Mikko Saariaho, påverkningsdirektör på Traffic Management Finland, säger att det inte har synts någon avvikelse i biltrafiken in och ut ur Nyland under torsdagen.

I Lappland har man vädjat till turister att hålla sig borta, delvis för att sjukvårdskapaciteten inte är anpassad för fler än antalet invånare i regionen.

Anneli Pahta, Kimitoöns kommundirektör, säger att kommunen inte har sjukvårdskapacitet för fler än kommunens invånare. Fritidsboende uppmanas att ta kontakt med hälsovården i hemkommunen om de blir sjuka.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning