Rötter från 1500-talet

Rötter från 1500-talet

Yrkesinstitutet Keuda (Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä) erbjuder yrkesutbildning på elva olika verksamhetsställen i Mellannyland.

På Saaris gård i Mäntsälä ordnas utbildningar för ungdomar och vuxna inom jordbruk, trädgård, skogs- och markarbete, miljö och natur. Helsingfors universitets veterinärmedicinska fakultet har också verksamhet på gården.

Saaris gårds rötter går tillbaka till 1500-talet. Den nuvarande huvudbyggnaden är ritad av arkitekt Jarl Eklund och uppförd 1929 av dåvarande ägare baron Knut Richard de la Chapelle.

Under vinterkriget var Saaris gård i bruk som barnhem och under fortsättningskriget som konvalescenthem för krigsinvalider. Efter kriget grundade Invalidstiftelsen en läroanstalt för krigsinvalider och barn som förlorat sina föräldrar i kriget. Skolan blev senare öppen för alla som Mäntsälä lantbruksskola. Skolan är en del av yrkesinstitutet Keuda sedan 1995.

Två av skolans drygt 600 elever är Paulina Petas från Mörskom och Viljam Lindroos från Lappträsk som går andra året på skolans lantbruksföretagarlinje. Båda är hemma från gårdar som de i framtiden eventuellt tänkt ta över, vilket gjort att valet av studier fallit sig rätt naturligt. Till att det blev just lantbruksutbildningen som yrkesinstitutet Keuda erbjuder på Saaris gård i Mäntsälä bidrog flera saker.

– Saaris ligger betydligt närmare än motsvarande utbildning på svenska. Bekanta som gått här har också berättat om platsen och varit nöjda, berättar de.

Lyckat språkbad

Att undervisningsspråket är finska har inte medfört några svårigheter för Paulina Petas och Viljam Lindroos del. Bägge har pratat finska sedan de var små.

– För några svenskspråkiga klasskompisar var steget att börja skolan kanske lite större men alla har vid det här laget lärt sig finska. Säger man något fel är det heller ingen stor sak.

Paulina och Viljam är också i övrigt nöjda med sitt val av skola. Lärarna är kunniga och motiverande och undervisningen praktiskt inriktad.

– Vi har ett bra gäng. Man får göra en hel del själv och behöver inte sitta så mycket i klassrummet. Att vara ute och skruva i maskinhallen hör till det roligaste.

Eftersom båda är hemma från djurgårdar, och därmed har praktisk erfarenhet av den biten, behöver de inte avlägga ladugårdsveckan som annars ingår i studierna, liksom andra jobb på gården. Ladugården på Saaris drivs i samarbete med Helsingfors universitet vars veterinärmedicinska fakultet också har verksamhet här.

Ypperlig inlärningsmiljö

Överlag erbjuder skolan med sina 150 hektar åker och 350 hektar skog en fin och äkta inlärningsmiljö. Av de närmare 50 byggnaderna är en del skyddade av Museiverket, vilket inte hindrar verksamheten från att utvecklas hela tiden. Maskinparken uppdateras ständigt och nyligen byggdes en ny hall för skogs- och byggnadsutbildningen.

En bonus som studerande är att skolan bjuder på körkortsundervisningens teoritimmar för alla sina elever.

– Det är en bra förmån. Körkortet blir bra mycket billigare på det sättet, säger Paulina Petas. Studerar man på skogs- eller byggnadslinjen kan man på skolans bekostnad avlägga hela kortet.

Studierna ger också möjlighet att vidga sina vyer genom resor. I vår åker jordbrukseleverna på en Östersjörunda där man kommer att besöka jordbruk i Sverige, Danmark, Lettland och Estland.

Bra sammanhållning på internatet

Paulina och Viljam verkar som tutorelever och brukar åka runt till grundskolor för att berätta om studierna på Saaris. Av frågorna som ställs brukar många gälla internatboendet.

– Att flytta hemifrån kan vara ett stort steg i den här åldern. Första tiden höll också jag och mina föräldrar tät kontakt under skolveckorna. Numera vet de att allt fungerar bra och att jag hör av mig om det skulle vara något, säger Paulina Petas.

Hela den egna klassen på drygt 20 elever bor på internatet vilket bidrar till att man är ett sammansvetsat gäng.

– Det blir åtminstone aldrig långtråkigt, säger Viljam Lindroos.

Populärt julevenemang ger PR

Lantbruksskolan som verkat sedan 1940-talet är ett begrepp inom branschkretsar och stället börjar också vara känt hos den stora allmänheten. Till det bidrar bland annat Joulumaa-evenemanget som byggs upp av eleverna, som en del av studierna, och som med sina 20 000 besökare hör till de mest populära julevenemangen i Finland.

Elevunderlaget för skolans alla linjer är stabilt. Flest sökande drar djurskötarstudierna men också schaktningsmaskinförare är ett yrke som intresserar allt fler.

Trädgårdsutbildningarna lockar många vuxna. Nina Torvinen utbildade sig för några år sedan till florist och jobbar numera som handledare på samma linje.

– Jag trivdes här som studerande och nu som anställd. Här finns en bra sammanhållning och studierna är mångsidiga och ger bra grund för jobb inom branschen, säger hon.

Att floristutbildningen håller hög nivå märks bland annat i att man från skolans sida skördat framgångar i de nationella Skills-tävlingarna, och också i EM- och VM-tävlingar.

Yrkesbakgrunden bland de vuxenstuderande varierar.

– Själv hade jag jobbat 20 år inom it-branschen när tiderna blev sådana att jag kände att det var dags att börja med något nytt. Min mamma verkade inom blomhandeln och jag brukade hjälpa henne som yngre. I det skedet lockade branschen inte men nu känns det rätt, säger Nina Torvinen.

Varför tror du trädgårdsutbildningar är så populära bland branschbytare?

– Säkert har det att göra med att man får jobba med händerna och vara kreativ. Ofta är det också något helt annorlunda mot vad man gjort tidigare. Man ska vara beredd på att floristyrket är fysiskt tungt men för den som kan och vill är jobbutsikterna goda.

Grundexamina:

Lantbruksbranschen: Djurskötare och Landsbygdsföretagare

Byggnadsbranschen: Schaktningsmaskinförare

Skogsbranschen: Producent av skogsenergi

Trädgårdsbranschen: Trädgårdsmästare

Natur och miljö: Naturinstruktör, Natur- och miljörådgivare, Miljövårdare

Yrkesexamen:

Trädgårdsbranschen: Florist, Produktionsträdgårdsmästare, Grönanläggare, Parkträdgårdsmästare

Lantbruksbranschen: Lantbruksmaskinmontör, Produktionsdjursskötare

Specialyrkesexamen:

Trädgårdsbranschen: Grönanläggningsmästare, Floristmästare

Gemensam ansökan 18.2–10.3 2020 samt kontinuerlig ansökan till Keuda.