Teater och krisexperter lär unga tala om familjevåld

Ett nyskrivet publikmaterial ska hjälpa bland andra lärare att starta en diskussion om familjevåld med de studerande som ser pjäsen Mammas flicka på Lilla teatern i Helsingfors. Tanken med de konkreta övningarna är klar – att bryta tystnaden kring våldet.

En alldeles vanlig vardag är det knäpptyst i teatersalongen på Lilla teatern i Helsingfors. Skådespelaren Linda Zilliacus gestaltar Milla, personlig expert på hur det är att bo i ett hem där saker och fulord flyger, mamma ligger på golvet med brutna revben och en rasande pappa har tappat orken efter allt sparkande och snarkar sig genom natten. Flickan i pjäsen räknar upp allt sådant som räknas som våld: att håna, hota, ha sönder saker, kasta grejer, hota med självmord, att förbjuda abort, tvinga till sex och att slå …

Pjäsen Mammas flicka, med text av journalisten Jeanette Björkqvist, har nu fått ett publikmaterial, som gjorts av krisarbetaren Jonna Winberg på Krisjouren för unga tillsammans med planeraren Denice Lönnroth på Helsingfors stads ungdomsservice.

– När jag blev kontaktad för att ta fram det här materialet hade jag nyligen blivit berörd av liknande historier som Millas, säger Winberg.

FAKTA

Hjälp och stöd

Krisjouren för unga erbjuder gratis, konfidentiell samtalshjälp för personer mellan 12 och 29 år. Jouren verkar inom Helsingforsmission på Albertsgatan 33, Helsingfors. Jourtiden är tisdag–torsdag klockan 9–12 och telefonnumret är 045 341 0574. Du kan mejla krisjouren@helsinkimissio.fi eller hitta mer information på www.helsingforsmission.fi.

Nollinjen har telefonnummer 080 050 005 och är gratis. Här får du stöd och råd om du blivit utsatt för eller hotad med fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld i en nära relation. Du kan vara anonym och ditt samtal syns inte på telefonräkningen. Mer info finns på www.nollalinja.fi/sv. Samtal på svenska, finska och engelska. Du kan också ringa Nollinjen om du bevittnar eller misstänker att din granne eller en vän utsätts för våld.

Kvinnolinjen på telefon 0 080 002 400 erbjuder gratis och konfidentiella samtal för de flickor och kvinnor som upplevt våld, hot eller rädsla. Den svenska tjänsten är öppen onsdagar klockan 16–20. Webbplats: www.naistenlinja.fi/sv.

Sluta panta är en nationell chatt för unga som söker råd och information om relationer, hälsa, framtid och andra viktiga frågor. Chatten är öppen måndag, tisdag och fredag klockan 19–22. Adress: svenska.yle.fi. Kontakt också via slutapanta@gmail.com.

Röda Korsets skyddshus för unga hittar du på www.rodakorset.fi. Här kan den som är 12–19 år tala om sin situation och vid behov övernatta. Skyddshus för unga finns i Helsingfors, Esbo, Vanda, Åbo och Tammerfors.

Winberg är ett av dessa lyssnande öron, en av dem som unga ibland vågar berätta för vad som pågår därhemma.

Winberg säger att våld i hemmet är en så svår sak att ta upp att klienterna ofta vill förbli anonyma.

– Möjligheten att prata är viktig och alla, också vänner, kan vara den som lyssnar. Och den som lyssnar måste inte ha lösningen på alla problem. Redan själva lyssnandet kan vara nyckeln till att något börjar hända, säger hon.

– Alla kan vara en resurs, flikar Lönnroth in.

Samarbete över gränser

Lönnroth arbetar i dag med förebyggande arbete för unga på tjänsten Klaari, men var tidigare en av handledarna som svarade på anonyma frågor på den nationella chatten Sluta panta. Där såg hon hur upprepat anonymt stöd slutligen gav en del unga mod att söka hjälp.

Winberg säger att både rädsla och okunskap leder till att våldet får fortsätta. Därför behövs ett arbetsmaterial med både klara fakta och övning i att prata om våld.

– Den som är utsatt är ofta rädd för vad som händer om man berättar. Splittras familjen? Eller kommer polisen?

En del av övningarna i publikmaterialet uppmanar till diskussion om känslor, medan andra uppmanar till att reda ut vilken hjälp som finns att få. Vem hjälper i kommunen? Vart kan man ringa för att få hjälp? Materialet listar också sådant som skyddar mot våld och sådant som utgör riskfaktorer.

Att öppna samtalet om familjevåld ur ett barns synvinkel innebär bland annat att synliggöra de vuxna runt barnet.

– Ibland undrar jag faktiskt var alla vuxna finns, säger Winberg.

Poängen med studiematerialet är att bryta tystnaden.

– Att vi talar om våldet och gör det synligt är viktigt för offret, men också för förövaren, säger Lönnroth.

En annan poäng med publikmaterialet är att skapa samarbete över gränser. Därför har Winberg, Lönnroth och teatern satsat på att bjuda in läkare, vårdpersonal, lärare, ungdomsarbetare och socialarbetare till salongen.

– Vi kan överskrida gränser och behöver jobba tillsammans för att en attitydförändring ska ske, säger Lönnroth.

Boka föreläsare

Pjäsen har en åldersgräns på 15 år. De yngsta i publiken är alltså niondeklassare och publikmaterialet innehåller övningar att ta till både före pjäsen och efter den.

I skolan uppmuntrar den nya läroplanen till tematiska samarbeten över ämnesgränserna. Här passar både teaterbesök och utomstående föreläsare in. Temat i Mammas flicka kan till exempel bearbetas gemensamt av lärare i modersmål och hälsokunskap.

Grundskolan Norsen i Helsingfors har bokat en av föreställningarna för alla elever i nian och Riitta Harhio, lektor i huslig ekonomi och lärare i hälsokunskap, ska se pjäsen tillsammans med eleverna.

– Det här är ett viktigt tema och det är sällan man ser det behandlas ur barnets perspektiv som i den här pjäsen, säger hon.

Harhio konstaterar att den här typen av frågor inte ingick i hennes utbildning och att det därför känns som ett bra stöd att också kunna boka in sakkunniga från Krisjouren och Helsingfors stad till en lektion där frågor kring våld i hemmet kan ventileras tryggt.

Harhios kollega, skolkurator Nina Mikander från Grundskolan Norsen, vet hur känsligt det är när någon i familjen gör andra familjemedlemmar illa. Att våga säga något ens till kuratorn kan ta tid. Själv har Mikander bland annat genomgått Folkhälsans utbildning Trappan – en arbetsmodell för hur man lyckas med stödjande krissamtal när barn upplevt våld i familjen.

– Att diskutera ämnet är viktigt. Det är fortfarande väldigt tabubelagt och väcker stora känslor.

”Sälj din gamla bostad före du köper ny!”

Fastighetsförmedlingen Kotijoukkue är på alla sätt nyare, fräschare och mer dynamiskt men gamla goda råd och sunt förnuft är fortfarande en av grundstenarna i bobytarbranschen. Än gäller den gamla devisen att sälja sin gamla bostad förrän man köper ny. Ingen vill bli i fällan mellan två bostäder. 1.11.2018 - 09.42