Studie: Världen har tiotals miljoner klimatflyktingar 2050

Byn Khun Samutchine har drabbats hårt av landerosionen. Bild: EPA/Narong Sangnak

Landerosion kommer att skapa en flodvåg av massmigration på minst 50 miljoner personer, kanske uppemot 700 miljoner, fram till år 2050.

Förfall av landmassa orsakat av ohållbart jordbruk, gruvbrytning, klimatutsläpp och städer som växer sig allt större påverkar redan i dag 3,2 miljarder människors välmående, enligt en studie från den mellanstatliga organisationen Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES).

– Vi har omvandlat stora mängder av vår skog, vi har omvandlat stora mängder av vår grässlätt, vi har förlorat 87 procent av våra våtmarker... vi har verkligen förändrat vår landyta de senaste hundra åren, säger ordförande Robert Watson.

Landerosionen kommer att tvinga fler människor att flytta, menar han. Prognosen om att 50 miljoner människor kommer att behöva lämna sina hem utgår ifrån det bästa tänkbara scenariot. Det innebär att mänskligheten verkligen försökt få till ett hållbart jord- och skogsbruk, och att vi minimerar klimatförändringarna, enligt Watson.

Prognosen på 700 miljoner utgår ifrån att vi fortsätter utan åtgärder och låter den globala uppvärmningen fortsätta förstöra landmassor, med torka och öknar som utvidgar sig som följd, säger han.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03