Studie: Passiv rökning som barn försvagar minnet och inlärningen som vuxen

Tobaksrök har en negativ inverkan på utvecklingen av minnet och inlärningsförmågan, säger forskare. Bild: Pxhere

Forskare vid Åbo universitet hoppas att föräldrar kan göras medvetna om att passiv rökning kan hämma ett barns kognitiva utveckling.

Barn som utsätts för passiv rökning har sämre minne och inlärningsförmåga som vuxna än barn som inte utsätts för tobaksrök. Det visar en finländsk undersökning som koordinerats av centret för hjärtforskning vid Åbo universitet.

Undersökningen baserar sig på ett material som insamlats inom ramen för forskningsprojektet Laseri som kartlägger faktorer som ökar risken för kransartärsjukdom. 3 596 barn och unga undersöktes för Laseriprojektet år 1980 och år 2011 utfördes kognitiva test på 2 026 av dem. År 2011 var deltagarna i undersökningen 34–49 år gamla.

Suvi Rovio, specialforskare vid Åbo universitets center för hjärtforskning, säger att det slutgiltiga antalet deltagare i undersökningen om passiv rökning var cirka 1 500.

Vanligare med rökning inomhus på 1980-talet

Utifrån de mätningar och enkäter som gjorts år 1980 kategoriserade forskarna försökspersonerna beroende på i vilken mån försökspersonerna utsatts för passiv rökning som barn.

– På 1980-talet var det betydligt vanligare att man rökte inomhus, till exempel hemma eller på restauranger, säger Suvi Rovio.

År 2011 fick deltagarna i undersökningen göra test som mätte deras kognitiva funktioner.

– Om ett barn hade utsatts för tobaksrök var den personens inlärning och minne svagare i vuxen ålder, även om personen själv inte börjat röka, säger Rovio.

Skillnaderna mellan dem som utsatts för tobaksrök som barn och dem som inte utsatts kunde motsvara upp till fem års åldrande.

Information via rådgivningen?

Undersökningen ger inte svar på om och hur längden på den tidsperiod som ett barn utsätts för passiv rökning påverkar de kognitiva funktionerna.

– Att svara på det skulle kräva kontrollerade test, och det kan man inte göra med människor. Man skulle vara tvungen att göra djurprov för att undersöka det, säger Rovio.

Hon påpekar att de skadliga effekter som rökning och också passiv rökning har redan fått mycket uppmärksamhet i Finland, och mycket har förändrats sedan 1980-talet. Rovio hoppas att föräldrar kan göras medvetna om att passiv rökning kan hämma ett barns kognitiva utveckling.

– Det skulle vara särskilt viktigt att få fram den här informationen till småbarnsföräldrar, till exempel via barnrådgivningen. Om en förälder inte klarar av att sluta röka skulle det åtminstone vara viktigt att rökningen inte sker där barnet befinner sig.

Resultaten från undersökningen om passiv rökning publicerades i American Journal of Epidemiology i början av april.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning