Studie: Lägre risk än befarat med antidepressiva under graviditet

Bild: Mostphotos

Att medicinera med antidepressiva under tidig graviditet utgör en lägre risk för neuropsykiatriska diagnoser bland barn än vad man tidigare trott.

Enligt en ny studie ökar nämligen inte så kallade SSRI-läkemedel (Selektiva serotoninåterupptagshämmare) risken för vare sig autism eller adhd hos barn, skriver tidningen Läkemedelsvärlden.

Studien, som bland annat Karolinska institutet ligger bakom, har studerat svenska register som omfattar alla barn som fötts i Sverige mellan 1996 och 2012 – drygt 1,5 miljoner barn – och deras mödrar.

Enligt studien ökar inte läkemedlen fluoxetin, sertralin och citalopram under de tre första månaderna av graviditeten risken för vare sig adhd, autism eller låg födelsevikt.

– Det kanske är värre att ha en depression under graviditeten än att ta antidepressiva. Men det är självklart något som var och en måste diskutera med sin läkare. Men det här kan definitivt minska oron, säger Paul Lichtenstein, professor vid Karolinska institutet och en av forskarna bakom studien, till tidningen.

Däremot ökar läkemedelsintaget risken för tidig födsel, även om den inte är lika stor som tidigare studier slagit fast. Tidigare forskning har också slagit fast att intag av antidepressiva under graviditeten kan öka risken för andra allvarliga biverkningar hos de ofödda barnen.

Studien har publicerats i The Journal of the American Medical Association. Den har gjorts av universitetet i Indiana i samarbete med Karolinska institutet och Harvard TH Chan School of Public Health. (FNB–TT)

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03