Studie: Kvinnor löper lägre risk för hjärt-kärlsjukdom

Kvinnor hade bland annat lägre blodtryck, vilket bidrog till ett mer gynnsamt riskfaktormönster. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Kvinnor har lägre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och att dö av det än män i samma ålder, oavsett var i världen de lever. Det visar en ny studie med deltagare från 27 länder.

Resultatet av undersökningen visar att kvinnor hade ett mer gynnsamt riskfaktormönster, det vill säga färre kvinnor än män rökte, de hade lägre blodtryck och bättre blodfetter.

I studien tolkar också forskarna det som att kvinnor med hjärt-kärlsjukdom inte behandlas mindre intensivt än män, snarare har kvinnor mindre uttalade förändringar i kranskärlen och behöver därmed inte lika intensiv behandling.

Den stora skillnaden ligger i stället mellan fattiga och rika länder. I låginkomstländer dör ungefär 40 procent av de kvinnor och män som drabbats av en hjärtinfarkt eller stroke inom 30 dagar, medan motsvarande andel för höginkomstländer är under tio procent.

Studien omfattar drygt 160 000 män och kvinnor i 27 länder och deltagarna har följts i cirka tio år.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning