Studie: Grönland smälter fortare än väntat

Glaciäris på Grönland. Bild: TT-SvD/Lars Pehrson

Grönlands isar smälter i ett högre tempo än forskarna befarat, enligt en ny studie som publiceras i vetenskapstidskriften PNAS.

Med hjälp av satelliter, väderstationer och klimatmodeller har glaciologer från Danmark, USA, Frankrike och Nederländerna kunnat "resa tillbaka i tiden" för att kartlägga Grönlands isnivåer under 1970- och 80-talet.

I ett första steg använde sig forskarna av laser för att mäta glaciärernas höjd och isförlust. Sedan gick de över till att mäta variationer i gravitationen, då en sänkt istopp kan upptäckas genom ett minskat gravitationstryck.

Även så kallade massbalansmodeller har använts för att jämföra den uppskattade mängden is som släppts ut i havet med den sammanlagda mängden nederbörd i området.

Forskarna fann att isen smälter sex gånger så snabbt i dag jämfört med 1980. Smältningen av enkom Grönlands glaciärer har bidragit till att havsnivån stigit med 13,7 millimeter sedan 1972.

– När du tittar på utvecklingen över flera årtionden är det bäst att sitta ner innan du tittar på resultaten, för det är ganska läskigt att se hur fort det går, säger Eric Rignot, en av forskarna, till AFP.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning