Studie: God kondition skyddar mot svår covid-19

Brist på kondition innebär en förhöjd risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19, visar en ny stor svensk studie. Arkivbild. Bild: Isabell Höjman/TT

Personer med bra kondition löper lägre risk att bli allvarligt sjuka i covid-19. Det visar en ny stor svensk studie där forskare har granskat hälsodata från nära 300 000 personer.

I studien från Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm framgår det också att faktorer som högt BMI (kroppsmasseindex), dålig kondition och rökning innebär en förhöjd risk. Detta är enligt forskarna en viktig orsak till varför socioekonomiskt svagare grupper i högre utsträckning har drabbats av allvarlig covid-19.

"Detta är ett viktigt fynd, då man i många sammanhang gör en förenklad koppling mellan socioekonomi och sjukdomsrisk, utan att närmare studera vad som egentligen är själva orsaken till att ohälsa och sjukdom uppkommer," säger Elin Ekblom Bak, docent i idrottsvetenskap vid GIH, i en kommentar.

Resultaten bygger på data från totalt 280 000 människor som en så kallad hälsoprofilbedömning som inkluderar bland annat konditionstest, blodtrycksprov blodtryck och mätning av vikt, längd samt midjemått.

Fynden från de svenska forskarna går i linje med en amerikansk studie som publicerades i Journal of Sports Medicine i våras. Även där fann man att motion fungerar som ett skydd mot svår covid-19.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning