Studerande tvingas ta lån

Förslaget har under de senaste dagarna stött på stort motstånd.

Den 3 mars utgav en arbetsgrupp tillsatt av Finansministeriet sin rapport om avvecklandet av fattigdomsfällor och främjandet av arbetskraftens mobilitet. I rapporten inkluderas ett förslag för att i framtiden beakta studerandes möjlighet att ta studielån som inkomst vid beviljandet av bostadsbidrag, oavsett om lånet lyfts eller inte. Detta skulle innebära en minskad stödsumma för studerandes boende, och således införa ett indirekt tvång till att ta lån.

Arbetsgruppens tanke bakom detta tillvägagångssätt är att det skulle minska studerandes vilja att arbeta under studietiden, och således leda till snabbare utexaminering. Detta resonemang är högst tvivelaktigt då en minskad stödsumma hos dem som är ovilliga att skuldsätta sig leder till ett ökat behov av förvärvsarbete. Samtidigt försvåras studerandes möjligheter till att redan under studietiden utmärka sig på arbetsmarknaden vilket kan försvåra framtida sysselsättning.

Förslaget har under de senaste dagarna stött på stort motstånd, och det av en orsak. Att medvetet skapa inbyggda mekanismer i stödsystemet som glorifierar skuldsättning av individer som ännu inte hunnit hävda sig på arbetsmarknaden är både förkastligt och kontraproduktivt. Detta är förhoppningsvis något som också beslutsfattarna inser då ärendet tas till behandling.

Pontus Lindroos styrelseordförande Sebastian Wassholm vice styrelseordförande Åbo Akademis studentkår

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03