Studerande: Måste bli enklare att plugga vidare med yrkesexamen

Yrkesutbildningen ger färdigheter för arbetslivet men även för fortsatta studier. Högskolorna måste därför göra antagningen till högskolorna jämlikare, kräver flera studerandeorganisationer i ett gemensamt upprop. Bild: Jeanette Östman/SPT

Det måste vara realistiskt att komma in på tredje stadiet även med en yrkesexamen i bakfickan, kräver studentorganisationer.

Det måste vara realistiskt att komma in på högskolor och universitet även med en yrkesexamen i bakfickan. Det kräver en rad studerandeorganisationer, bland dem Finlands Svenska Skolungdomsförbund, i ett gemensamt uttalande.

Organisationerna konstaterar att en yrkesexamen nu inte väger lika mycket som en studentexamen eftersom majoriteten blir antagna till tredje stadiet på studentexamen. Det här är speciellt problematiskt då dagens arbetsmarknad är osäker och förutsätter livslångt lärande.

Visserligen har förbättringar skett. Andelen som antas till högskolor på basis av betyg har höjts, och sedan i fjol är det möjligt att söka till fortsatta studier med yrkesinriktad grundexamen.

Inkludera fler

"Betoningen på studentexamen är dock markant då en betydligt större del av nybörjarplatserna är reserverade för antagning med studentexamen", menar studentorganisationerna.

När det gäller universiteten konstaterar organisationerna att bara några procent av dem som blir antagna har en yrkesinriktad grundexamen. Att bli antagen till universitet via betygsantagning är nu endast möjligt med en studentexamen.

"Yrkeshögskolornas betygskvoter måste jämnas ut och universiteten bör överväga möjligheten att inkludera dem med en yrkesinriktad examen i den betygsbaserade antagningen. Det är orimligt att beslutet om studierna på andra stadiet som fattats i 15–16-årsåldern kan vara avgörande för en studerandes möjligheter att söka och bli antagen till tredje stadiet", säger organisationernas ordförande.

Omöjligt nå mål

De säger att regeringens mål att över hälften av 25-34-åringarna år 2030 ska vara högt utbildade är omöjligt att uppnå om de som studerar vid yrkesskolor inte i större utsträckning antas till högskolor.

"För en del av dem som avlagt yrkesexamen kan det till och med vara oklart att de har möjligheten att söka till universitet. Resurserna som regeringen ger yrkesskolorna i samband med förlängningen av läroplikten måste därför satsas på studiehandledningen för studerandena. De som vill söka vidare till tredje stadiet måste känna till sina möjligheter och uppmuntras till att söka."

Yrkess­tu­de­ran­des förbund i Finland SAKKI, den nationella studentkåren i Finland OSKU, Liberala Studerande LSK och Finlands studentkårers förbund FSF deltar också i uppropet.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning