Studerande i Vasa kräver stopp för sexuella trakasserier

Alma Lüttge och Emeline Sigfrids från Vasa övningsskola är två av många som kräver ett stopp på sexuella trakasserier i skolan. Bild: HBL-arkiv/Richard Nordgren

Via uppropet #övistoo kräver nuvarande och tidigare studerande vid Vasa övningsskola ett slut på sexuella trakasserier och övergrepp på skolan.

Uppropet #övistoo är undertecknat av 224 studerande och kräver ett offentligt samtal om sexuella trakasserier och övergrepp på skolan. Studerandena skriver att de inte blivit tagna på allvar av ledningen, trots att många av dem försökt klaga över lärare som upplevts tafsa eller närma sig i privata ärenden på Facebook.

Övningsskolan ligger i centrum av Vasa. Bild: HBL-arkiv/Johannes Tervo

En av dem som undertecknar uppropet är Alma Lüttge, som tog studenten i våras.

– Det här är inte en attack på enskilda lärare, utan ett sätt att bryta tystnadskulturen kring sexuella trakasserier i skolan. Det är många som upplever att eleverna inte blir tagna på allvar i de här frågorna. När folk har gått till skolans ledning har de till exempel anklagats för att skvallra. I stället har vi då valt att gå till varandra för att få stöd. Samtidigt har det varit lite att trampa på stället. Med uppropet vill vi nu ta det här problemet utanför skolans väggar, säger hon.

Kraven i uppropet backas upp av anonymiserade berättelser. De visar hur flera flickor upplevt lärare som obehagligt närgångna. De vittnar också om att elever uppfattar att lärare ser mellan fingrarna när pojkarna i skolan pratar snusk eller gör obscena gester inför flickorna.

De flesta av undertecknarna går i gymnasiet just nu. Upplevelserna är alltså av färskt datum.

Rektorn bestört

Bernt Klockars, ledande rektor för Vasa övningsskola, säger att han reagerat med bestörtning på att de här trakasserierna finns i skolsamfundet.

– Men så tänker jag också att det är bra att allt nu kommer fram. När man sätter ord på saken så kommer man också åt att behandla den, säger han.

Vad gör skolan för att åtgärda problemet?

– Efter att jag hört om det här i slutet av förra veckan har jag haft ett möte med direktionsordföranden och med Åbo Akademis fakultet för pedagogik och välfärdsstudier, som vi lyder under. Vi har kontaktat föräldrarna och ska nu prata om trakasserier i klasserna.

Eleverna säger att de fått höra att de skvallrar när de har försökt uppmärksamma skolans ledning på problemet.

– Jag kan inte uttala mig om tidigare enskilda situationer, men när det gäller pratet om skvaller så ser jag det mer som att det är bättre att tala med skolans ledning än att bara prata sinsemellan. Vi har glasklara principer kring de här frågorna, som finns upptagna i vår jämställdhetsplan. Jag har gått ut till personalen med att vi har nolltolerans för övergrepp och inskärpt att studerandes subjektiva upplevelse måste respekteras. Om en blick eller en beröring uppfattas som obehaglig av eleven så är det elevens upplevelse som räknas.

Hur diskuterar ni rätten till egen kropp och rätten till trygghet i skolan?

– I dag går vi in i alla klasser från 5 till 9 och diskuterar frågan med eleverna. Gymnasiet har provvecka, men så fort det är möjligt tar vi upp frågan där. Nu handlar det om att erkänna situationen och lyfta skammen från berättelserna. Det här är de första åtgärderna. Vi kopplar också in elev- och studerandevårdsgrupperna, våra två skolkuratorer och två hälsovårdare.

I uppropet framkommer det att det finns kvinnliga elever som kontaktats av manliga lärare i andra än skolärenden på Facebook. Hurdana regler har ni för den typen av kontakt på skolan?

– Regeln är densamma som lärarfacket har. Lärarna ska inte vara vänner med sina elever på Facebook.

"Alla behöver handlingsplaner"

På Finlands svenska skolungdomsförbund säger förbundsordförande Bicca Olin att uppgifterna från Vasa inte alls förvånar.

– Det här kan vara bara den första skolan i raden som kommer med ett upprop, men jag hoppas att alla skolor i hela landet, både på svenska och finska, ser över sina handlingsplaner. Vi rekommenderar klara och tydliga riktlinjer. Det ska finnas handlingsplaner som förebygger, men sedan måste alla också veta hur man kan rapportera övergrepp.

Olin säger att skolorna borde ha en kontaktperson för anmälningar av trakasserier.

– En del av de övergrepp som sker är ju rena olagligheterna och ska då anmälas till polisen, men studerande vet inte ens alltid vad som räknas som sexuella trakasserier. Skolorna har antimobbningsarbete och de här frågorna kan överlappa varandra, men alla skolor behöver specifika planer för hur man bekämpar sexuella övergrepp och trakasserier, säger hon.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning