Studerande ger sagoboken ett djup

Sagostunden får en helt ny dimension om man får krypa omkring som en av bokens figurer, fundera på hur den låter och kanske spela upp ljudet med ett instrument. På Nordiska biblioteket vaknar djur som ingen sett till liv.

Det är vanligt att museer och teatrar arbetar fram ett pedagogiskt material för pågående utställningar och pjäser, som skolklasser och daghemsgrupper får arbeta med både före och efter besöket för att lättare sätta upplevelsen i rätt sammanhang.

Nu har barnträdgårdslärarstuderande vid Helsingfors universitet tagit fram ett pedagogiskt material till en sagobok och tillhörande utställning – Ulf Starks och Linda Bondestams bok Djur som ingen sett utom vi. Den vann Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2017. Utställningen med illustrationer för boken finns till påseende i Nordiska biblioteket i Helsingfors.

– Den här boken är inte en typisk barnbok, den saknar en röd tråd. I stället är den som en fiktiv faktabok med många djur som inte finns. Man skulle kunna jobba vidare med varje djur, hitta på hur de låter och vad de gör när de träffas. Den här boken behöver nästan ett pedagogiskt material, säger Linda Sundberg som studerar småbarnspedagogik vid Helsingfors universitet.

Inom ramen för kursen barnlitteratur och drama har Sundberg, Kristian Svensson och deras kurskamrater i uppdrag att ta fram olika sätt som man kan jobba kring litteratur i allmänhet och den här boken i synnerhet.

– Många av djuren är ganska dystra och illustrationerna i boken är ganska mörka. Men om man tar med instrument och låter barnen spela upp djurens ljud så blir det riktigt roligt. Barnen i min grupp stämde upp i en spontan orkester och förvandlade sagostunden till en musikal, berättar Kristian Svensson.

Ensamhet och ilska

På måndag morgon besökte en språkbadsgrupp med 5-åringar från Ruskeasuon päiväkoti Nordiska biblioteket för att delta i en interaktiv sagostund och se utställningen med Djur som ingen sett utom vi. Barnen har språkbadat på svenska sedan hösten och använder fortfarande mest finska i sitt tal, så sagostunden blev en tvåspråkig tillställning.

– Vi deltar gärna i program som passar våra barn. Det är jättebra för dem att höra andra läsa svenska texter, på det sättet lär de sig språket snabbare, även om de knappast förstår allt ännu, säger barnträdgårdslärare Bea Karling.

Hon har i förväg läst boken för gruppen, så barnen känner redan till djur som Bombomen och Ide-djuret. Linda Sundberg låter barnen turvis dra ett djurkort ur en påse, hitta samma djur i boken och efter att hon läst versen om djuret får de alla krypa omkring och röra sig som djuret i fråga skulle kunna tänkas röra på sig.

En utställning med Linda Bondestams illustrationer till boken Djur som ingen sett utom vi visas på Nordiska biblioteket fram till påsk. Anna Nieminen hittar ett djur som hon känner igen från sagostunden som barn från språkbadsgruppen vid Ruskeasuon päiväkoti har fått ta del av i biblioteket. Bild: Leif Weckström

– Alla är rädda för Bombomen, han är så stor. Han är säkert arg för att han inte har några vänner, funderar Eino Nikula under sagostunden och de andra barnen jämför honom med Mårran i Mumindalen, som också har liknande problem.

– Djuren är mystiska och öppnar upp till många olika slags diskussioner. Det är härligt att barn får experimentera med roller, leva ut och pröva på. Just ensamhet är nog barns största rädsla, att de ska uppleva utanförskap och ensamhet, så de har lätt att känna igen sig, säger Sundberg.

Barnträdgårdslärarestuderandena leder under mars sagostunder kring boken och utställningen, samtidigt som de jobbar på det pedagogiska materialet. Därefter åker Djur som ingen sett utom vi på turné i Finland och nästa höst hoppas Nordisk kulturkontakt att utställningen med tillhörande kringmaterial kan åka ut i Norden.

– Tanken är att utställningen visas på fyra kulturhus i Finland och sedan på olika håll i övriga Norden. Vi vet redan att man vill ha den till både Island och Åland, säger Hedvig Westerlund-Kapnas.

Svenska Sigtunaskolan lockar med högklassiga studier i anrik och internationell miljö

Intresserad av en internationell gymnasieutbildning och av att testa dina vingar utomlands? På svenska Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket kan det förverkligas under trygga och inspirerande förhållanden som samtidigt öppnar många dörrar. 15.2.2019 - 09.22