Studerande betalar själv kostnaderna i valfria kurser

I HBL (Debatt 15.11) framför studerande från Mattlidens gymnasium flera frågor om den nya utvidgade läroplikten, den nya läroplanen och kostnader som anknyter till studierna.

Den nya läropliktslagen som också gäller utbildning efter den grundläggande utbildningen tillämpas för första gången på de läropliktiga som våren 2021 gick i årskurs 9, huvudsakligen födda 2005. Enligt paragraf 17 i den nya läropliktslagen är läromedel som behövs vid undervisningen samt arbetsredskap, arbetsdräkter och arbetsmaterial avgiftsfria.  I regel är utbildningen avgiftsfri, men avgifter kan tas ut för frivilliga verksamheter som kompletterar studierna, såsom resekostnader för utflykter och inträdesavgifter.

Studerande som deltar i valfria kurser som gammeldansen eller kurser där till exempel resor ingår kommer även i fortsättningen att själva stå för de eventuella kostnader kurserna medför. Läromedlen är avgiftsfria fram till slutet på det kalenderår då studeranden fyller 20 år eller tills hen tidigare slutför en examen på andra stadiet, förutsatt att studierna framskrider enligt den individuella studieplanen. Det är inte möjligt att förlänga den avgiftsfria tiden. Studerande som inte slutfört sin grundläggande utbildning, eller som har inlett sina studier på andra stadiet till exempel utomlands eller i en yrkesskola, innefattas inte av den utvidgade läroplanen.

Den utvidgade läroplikten påverkar avgifterna som tas ut för studentexamen, så att de studerande som börjar gymnasiet hösten 2021 eller senare är berättigade till att avlägga de fem obligatoriska proven avgiftsfritt. Närmare information om studentexamen och examensavgifter finns på Studentexamensnämndens webbplats.

En nationell läroplansreform har genomförts. I gymnasiet arbetar man för att övergången till den nya läroplanen är så smidig som möjligt för alla studerande, oberoende av om de studerar enligt den nya eller den gamla läroplanen.

Både den nya läropliktslagen och läroplansförnyelsen är lagstadgade nationella beslut som fattats av riksdagen, och som en enskild kommun inte kan påverka. Gymnasiets rektor och studiehandledare svarar gärna på de studerandes frågor.

Barbro Högström, 
direktör, Svenska bildningstjänster, 
Esbo stad 

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning