Studenthälsan utvidgar till fler orter – men vården försämras för utbytesstudenter

Studenthälsan utökar sitt servicenät. Här är Studenthälsans byggnad i Tölö i Helsingfors. Bild: HBL-arkiv

Yrkeshögskolestuderande får från januari 2021 använda Studenthälsans tjänster. Nu påbörjas reformen av servicenätverket – men många detaljer är fortfarande oklara.

Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) och Folkpensionsanstalten (FPA) har nu undertecknat ett avtal om studerandehälsovården i framtiden. FPA har också godkänt hälsovårdsstiftelsens förslag över det...