Studentexamensnämnden utreder inte Breitbart-fallet

Bild: EPA/Eugene Garcia

Studentexamensnämnden tänker inte utreda hur det gått till när material från den extremistiska nätsajten Breibart hamnat som källa i ett hörförståelseprov upprepade gånger det här årtiondet, eller vem som har beslutat om saken.