Studentexamensnämnden utreder användningen av sajten Breitbart som källa

LEHTIKUVA / KIMMO MÄNTYLÄBild: Lehtikuva/Kimmo Mäntylä

Studentexamensnämnden ska under sitt möte i slutet av september behandla fallet där den mycket ifrågasatta sajten Breitbart användes som källmaterial i höstens studentskrivningar i engelska. Det uppger nämndens ordförande, professor Patrik Scheinin.

Breitbart har bland annat anklagats för extremnationalistiskt, rasistiskt och opålitligt innehåll. Sajten visade framför allt tidigare öppet sitt stöd för president Donald Trump eftersom hans avskedade chefsstrateg Stephen Bannon har suttit och sitter igen i ledningen av Breitbart.

– Jag kommenterar inte saken. Examensnämnden utreder och överväger hur den förfarit och hur den ska stå för detta, säger utbildningsråd Heikki Blom vid Undervisnings- och kulturministeriet och tillägger att ärendet tillhör nämndens befogenheter.

Patrik Scheinin betraktar användandet av Breitbart som ett misstag.

– Det var ingen god idé att vi använde sådana källor som vi inte vill uppmana gymnasister eller abiturienter att använda sig av.

Scheinin anser dock att provet i övrigt var lyckat och väl förberett. Men källkritiken får inte glömmas bort.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00