Studentexamensnämnden utökas – HU protesterar

Utökar nämnden. Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen utökar Studentexamensnämnde med tio personer. Den förra regeringen minskade nämnden från 40 till 19 personer. Bild: Heikki Saukkomaa

Dragkampen om Studentexamensnämnden tar en ny vänding när undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml) går tvärt emot sin företrädare och utökar Studentexamensnämnden.

Helsingfors universitet protesterar och anser att Utbildningsstyrelsens tjänstemän är jäviga att sitta med i nämnden.

Det blev uppståndelse i skolvärlden när förra undervisningsministern Krista Kiuru (SDP) för drygt två år sedan beslutade att halvera antalet medlemmar i Studentexamensnämnden från 40 till 19. Efter beslutet har nämnden ytterligare decimerats då tre medlemmar har avgått.

Förra gången sparkades hela Utbildningsstyrelsens representanter ut ur nämnden, men nu får Utbildningsstyrelsens tjänstemän plats igen. Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml.) har bestämt att utöka sammansättningen med tio personer.

Vid ministeriet motiveras beslutet att låta nämnden växa med att det är ett sätt att garantera en mångsidig expertis och tillräckligt med arbetskraft för att förnya och digitalisera studentexamen.

HU: Strider mot god förvaltningssed

Högskolor och universitet fick kommentera planerna att göra nämnden större och bland dem som svarade tyckte de flesta att det är bra att nämnden kompletteras. Några högskolor föreslog också representanter till nämnden. Men Helsingfors universitet protesterade mot att nämnden utökas.

HU:s rektor Jukka Kola, skriver i sitt utlåtande att man vid universitetet inte ifrågasätter expertisen hos de tjänstemän vid Utbildningsstyrelsen som ska utnämnas, men att det är mycket problematiskt att tjänstemännen samtidigt hör till de högsta beslutsfattarna i nämnden.

"I synnerhet då det gäller personer i ledningen för den allmänbildande undervisningen vid Utbildningsstyrelsen, strider det mot god förvaltningssed att de sätts att leda utvärderingen av sitt eget arbete" skriver Kola i HU:s utlåtande.

Helsingfors universitet ansåg också att det är onödigt att komplettera nämnden med experter för ämnen som redan har representation i nämnden.

Undervisningsrådet Heikki Blom vid ministeriet avfärdar HU:s kritik.

– Jag ser inget jävsproblem. Redan förordningen om studentexamen slår fast att studentexamensnämnden ska samarbeta med Utbildningsstyrelsen.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning