Studentexamensnämnden oroad över sin integritet

Bild: HBL-arkiv

Studentexamensnämndens ledning är oroad över att nämndens oberoende ställning hotas om den kopplas ihop med Utbildningsstyrelsen.

Undervisnings- och kulturministeriet har som mål att koppla ihop Studentexamensnämnden med Utbildningsstyrelsen från och med nästa år.

Studentexamensnämndens ordförande Patrik Scheinin säger att det skulle förorsaka betydande problem för oberoendet och trovärdigheten i nämndens bedömingsverksamhet.

Scheinin säger att man med hjälp av studentexamen utreder om studenterna har tagit till sig den information och de kunskaper som Utbildningsstyrelsen har slagit fast i undervisningsplanen för gymnasiet.

Scheinin betonar att Studentexamensnämnden helt oberoende måste kunna utvärdera om undervisningsplanen har följts då uppgifterna i studentexamen görs upp och rättas.

I stället för att koppla Studentexamensnämnden till Utbildningsstyrelsen föreslår Scheinin att man grundar en helt ny utvärderingsmyndighet utgående från verksamheten i Studentexamensnämnden och Nationella centret för utbildningsutvärdering.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning