Studenters hälsa äventyras

Bild: Harriet Bruce

Studentexamensnämnden kommer att pressa in studentprov på varandra följande dagar både under hösten 2018 och våren 2019. Det här gillas inte av Finlands svenska skolungdomsförbund som ryter till.

– Det här känns som ett typiskt tillfälle där de studerandes välmående och åsikt totalt ignorerats. Välmående och möjligheter att klara sig i framtiden får inte äventyras bara för att potentiellt spara in pengar, säger Bicca Olin, förbundets ordförande.

Hittills har proven ordnats med minst en dags mellanrum.

– Vi är besvikna och oroade över att man tar så lite notis om de studerandes välmående och möjlighet att återhämta sig mellan proven, samtidigt som studentexamens vitsord får mer tyngd i ansökningen till tredje stadiet.

Enligt FSS borde proven utvecklas helt i motsatt riktning.

– Det är viktigt att studentexamen mäter kompetens hos de studerande, inte hur mycket man hinner plugga in på en kort tid. Studentexamen ska inte mäta hur bra man kan hantera stress, utan hur mycket man lärt sig av hela utbildningen. Att proven ligger tätt inpå varandra förorsakar också ojämlikhet mellan studerande beroende på vilka ämnen de skriver och huruvida de har möjlighet att vila emellan proven eller inte.

Beslutet för examenstidtabellen för hösten 2018 fattades redan för ett år sedan. Trots önskemål och krav på att följa upp vad studerande tycker, har ingen sådan uppföljning gjorts. FSS hoppas att studentexamensnämnden faktiskt lyssnar på de studerande och gör en konsekvensanalys av beslutet.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning