Studenternas stöd förändras - nu inverkar även sambons inkomster

Bild: Kristoffer Åberg

I dag börjar studerande som bor på hyra omfattas av det allmänna bostadsbidraget, meddelar FPA. Samtidigt träder ändringarna i studiepenningens belopp och beviljandet av studielånets statsgaranti i kraft.

I fortsättningen kommer studerande att vara tvungna att ansöka om allmänt bostadsbidrag av FPA antingen genom FPA:s e-tjänst eller med en blankett. Det allmänna bostadsbidraget beviljas per hushåll, vilket innebär att hushållets samtliga medlemmars inkomster beaktas då beloppet beräknas.

För dem som planerar att bo ihop lönar det sig att fixa skilda hyresavtal för att inte räknas till samma hushåll, säger FPA-juristen Petri Hassel.

– Om de skriver under skiljda hyresavtal räknas de inte till samma hushåll. Undantag är makar, sambor och nära släktingar.

Studiestödets bostadstillägg betalas fortfarande ut till studerande utomlands och på Åland. Tillägget beviljas också till dem som studerar vid en avgiftsbelagd linje vid en folkhögskola eller ett idrottsutbildningscenter och bor på elevhem där.

Högskolestuderandenas studiestöd krymper till 250 euro från det tidigare beloppet på 303–336 euro beroende på inledningsåret.

Studielånets belopp stiger emellertid för alla studerande. Enligt FPA minskar stödet för den som inte på grund av de övriga hushållsmedlemmarna kan beviljas allmänt bostadsbidrag.

Årsinkomstgränsen höjs, återkravsprocenten sänks

Från och med 2018 höjs studiestödets årsinkomstgräns. Förhöjningens storlek beror på löneutvecklingen och blir inte så avsevärd, säger förmånschef Piia Kuusisto. Mer exakta siffror är tillgängliga i slutet av året.

Samtidigt halveras återkravsprocenten. Om FPA är tvunget att återkräva stödet är räntan 7,5 procent i stället för 15.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning