Studenternas hälsovårdsstiftelse beviljas stöd – pengarna ska gå till nya psykvårdstjänster

Allt fler studerande är enligt Social- och hälsovårdsministeriet i behov av psykvårdstjänster till följd av coronaepidemin. Bild:

Distansstudierna har enligt Social- och hälsovårdsministeriet lett till att högskolestuderande mår allt sämre. Med hjälp av ett nytt statsunderstöd ska hjälptjänsterna nu utökas.

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat Studenternas hälsovårdsstiftelse 750 000 euro för att främja högskolestuderandes psykiska välbefinnande. Bland annat ska man utöka sin chatt-tjänst och grunda nya tjänster för att hjälpa studerande som lider av depression.

Syftet med statsunderstödet är att bemöta de studerandes ökade behov av hjälp och stöd under coronaepidemin.

Enligt Social- och hälsovårdsministeriet har distansstudierna som gällt för högskolestuderande i över ett år lett till att de studerandes välbefinnande försämrats. Efterfrågan på psykvårdstjänster har enligt ministeriet ökat betydligt jämfört med föregående år.

Ministeriet betonar att det är viktigt att det finns mångsidiga tjänster som de studerande med låg tröskel kan utnyttja.

Understödet som nu beviljats kan användas till kostnader som uppstått under perioden 1.12.2020-31.12.2021.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning