Studentbladet slutar som papperstidning – blir digital

Rasmus Tunis, ordförande för Svenska Studerandes Intresseförening. Bild: Stefan Holmström / SPT

Nordens äldsta studenttidning, Studentbladet, blir digital. Från och med 2017 ges endast en papperstidning ut per år.

– Vi fortsätter i nuvarande format att komma ut som papperstidning under hösten, men sedan kommer vi att arbeta fram en ny version av Studentbladet som publiceras på nätet, säger Rasmus Tunis.

Tunis är styrelseordförande för Svenska Studerandes Intresseförening SSI, som ger ut tidningen. SSI behandlade utgivningsärendet på sitt vårmöte i Helsingfors på torsdagen.

– Vi hade en lång och väldigt produktiv diskussion om alla alternativ, säger Tunis.

Utgångsläget var den utredning som Morgan Digital gjort för SSI om olika alternativen för Studentbladet.

Detaljerna kring förnyelsen är ännu öppna. Styrelsen beslutade att tillsätta en arbetsgrupp som ska arbeta fram den nya utgivningsmodellen. Medlemmarna väljs senare.

– De kommer att arbeta fram en modell för publiceringen på nätet.

Två stora har lämnat SSI

SSI har varit pressat till en förändring efter ett stort intäktstapp. Svenska handelshögskolans studentkår beslutade i höst att lämna föreningen, vilket innebär att Hankenstuderande från och med i höst inte får tidningen. Studentbladets upplaga kommer därmed att sjunka från 7 400 exemplar till 5 000.

Tidigare har också Åbo Akademis Studentkår lämnat föreningen och tidningen. ÅAS har ändå signalerat att dörren inte är stängd för evigt i det fall det sker en förnyelse med Studentbladet. Idén om en redaktionsflytt till Åbo har också framkastats.

– Vi ska gå in för en öppen dialog, säger Tunis, men tillägger att ingen ännu har kommit med en formell invit till förhandlingar.

Studentbladets första nummer gavs ut 1911.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning