Stubb: Så kan Finland påverkas ifall Trump och Putin gör upp om Natos framtid

Alexander Stubb anser att det är viktigt att EU och USA fortsätter samarbeta. Bild: HBL-arkiv/Tor Wennström

I en kolumn för Financial Times skriver Alexander Stubb att han befarar att Trump och Putin kan göra upp sinsemellan om NATOs strategier i Europa. Det skulle i så fall leda till ett säkerhetspolitiskt tomrum i norra Europa.

Det är viktigt att Europa drar lärdom av vad USAs nye president Donald Trump har sagt om nedskärningar i Natos verksamhet. Det betyder att de europeiska nationerna måste satsa på sin militära verksamhet och samarbeta kring säkerheten i EU. Så skriver Alexander Stubb i en kolumn för Financial Times.

Enligt Stubb uppstår ett säkerhetspolitiskt tomrum i norra Europa Ifall Natos position i Europa försvagas. Det skulle drabba Finland och Sverige i synnerhet eftersom de står utanför Natoalliansen men är medlemmar i EU.

Försvarssamarbetet är ett av tre områden Stubb anser att Europa och USA måste nå nya avtal om. De andra två rör internationellt samarbete och handel.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03