Jehovas vittnen kan tvingas till värnplikt

Beväringar svär eden vid Kajanalands brigad i Hoikankangas. Arkivbild. Bild: Lehtikuva/Kimmo Rauatmaa

Jehovas vittnen har varit befriade från värnplikt sedan 1985, men enligt Försvarsministeriets arbetsgrupp borde samma regler gälla för alla. Försvarsministeriets överdirektör oroar sig över ett domstolsbeslut som annars kunde rubba hela systemet.

Försvarsministeriets arbetsgrupp har lämnat över förslaget till försvarsminister Jussi Ninistö (Blå). Enligt arbetsgruppens ordförande, Försvarsministeriets överdirektör Teemu Penttilä, ligger fem huvudsakliga orsaker i bakgrunden till förslaget.

1. Strider mot grundlagen

– Den huvudsakliga orsaken är att undantaget strider mot grundlagen och enligt grundlagen ska alla behandlas lika. Omständigheterna har också förändrats sedan 1985 då undantaget trädde i kraft och grundlagen tolkas i dag betydligt striktare, säger Penttilä.

2. Värnplikten har förändrats

Enligt Penttilä har hotbilden mot Finland förändrats och samtidigt också Försvarsmaktens uppgifter.

– Förut handlade värnplikten framför allt om väpnat försvar, men i dag finns det många uppgifter inom försvaret som inte involverar vapen.

Penttilä lyfter fram cyberförsvar och att släcka bränder som exempel på uppgifter inom försvaret som inte involverar vapen.

3. Civiltjänstgöringen har utvecklats

– Civiltjänstgöringen har utvecklats väldigt mycket och har i dag så gott som ingenting med försvaret att göra. Så om ens övertygelse förbjuder en att ta till vapen så kan man ändå göra civiltjänst.

4. Jehovas vittnen motsätter sig inte

Enligt Penttilä hörde arbetsgruppen också representanter för Jehovas vittnen och inställningen till värnplikten har förändrats.

– De var väldigt neutralt inställda till civiltjänstgöringen.

5. Domstolsbeslut är ett problem för hela systemet

Penttilä säger att domstolsförfarandet också har förändrats. Förra året beslöt Helsingfors hovrätt att en vapenvägrare inte kunde straffas eftersom Jehovas vittnen slipper straff och alla annars inte skulle behandlas lika enligt lagen.

– Det är en klar risk för hela systemet om det blir vanligare med vapenvägrare, säger Penttilä.

Vapenvägrarförbundet risar förslaget

Enligt Vapenvägrarförbundets pressmeddelande krävs det nog en förändring av lagstiftningen, men i totalt motsatt håll än Försvarsministeriets arbetsgrupps förslag.

– Arbetsgruppens lösning skulle antagligen öka antalet totalvägrare, skriver förbundet i sitt pressmeddelande.

Vapenvägrarförbundet skriver att förslaget skulle försvaga de mänskliga rättigheterna och enligt pressmeddelandet har FN uppmanat Finland att helt och hållet slopa straffen för personer som vägrar göra värnplikt.

– Vapenvägran tryggas i internationella avtal om mänskliga rättigheter och borde inte straffas över huvud taget, skriver förbundet.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning