Stryk hädelseparagrafen – och för bättre samtal om religion

Bild: Tiziana Fabi/Lehtikuva-AFP

Den föråldrade hädelseparagrafen står oförändrad sedan 1889. Den har snarast motverkat sitt eget syfte och lett till ett underligt tassande kring de raka frågorna om religion. Stryk, eller skriv åtminstone om.

Vår strafflag stadgar i sitt 17:e kapitel om hur "den som offentligen hädar Gud" ska kunna dömas till böter eller till och med fängelse.Det är smått musealt, och i ett liberalt samhälle lika överspela...