Strömberg och Willows får debutantstipendium

Ellen Strömberg och Elin Willows. Bild: HBL

Ellen Strömberg och Elin Willows tilldelas Finlands svenska författareförenings debutantstipendier.

Ellen Strömberg belönas för boken Jaga vatten och Elin Willows för boken Inlandet.

Avsikten med stipendierna är att uppmärksamma och ge författaren möjlighet att jobba vidare på sina kommande verk. På så sätt vill författareföreningen bidra till den finlandssvenska litteraturens fortlevnad.

Stipendierna delas ut som ett samarbete mellan Finlands svenska författareförening, Schildts och Söderströms förlag och Förlaget M.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46