Striden om asylpolitiken långt ifrån över i Sverige

Migranter på väg till svenska kustbevakningsfartyget KBV 001 Poseidon i Medelhavet 2015. Arkivbild. Bild: KBV 001 Poseidon/SVENSKA KUSTBEVAKNINGEN

Partierna i migrationskommittén misslyckas med att lägga fram ett helhetsförslag på en ny svensk migrationspolitik.Men slaget om invandringen är inte över i grannlandet.

De åtta svenska riksdagspartierna i migrationskommittén konstaterar att det inte går att hitta en majoritet för ett helhetsförslag på en ny migrationspolitik. Motsättningarna är för stora och förhandlingarna mellan Socialdemokraterna och de fyra borgerliga partierna bröt samman häromdagen.

Kommitténs ordförande Thomas Rolén, till vardags president för kammarrätten i Stockholm, och hans medarbetare får nu backa bandet en bit för att kunna lägga fram ett förslag till regeringen i augusti.

På tisdagens möte fick partierna rösta om förslag som Rolén tidigare har presenterat för ledamöterna och nu för fram igen, som de såg ut före det att partierna började diskutera inbördes och lägga till egna förslag.

– Jag drev på och tvingade dem att ta ställning, jag måste leverera till regeringen, säger Rolén.

Därför kommer kommittén i sitt betänkande att lägga fram enskilda lagförslag som det finns majoritet för. De kommer dock att ha "hoppande majoriteter", det finns inte majoritet för en helhet.

Det handlar framförallt om förslag om tillfälliga uppehållstillstånd, längden på uppehållstillstånden, en ny humanitär skyddsgrund, regler för anhöriginvandring och försörjningskrav.

För de lagförslagen kommer det att finnas olika majoriteter. Till exempel stöds en ny humanitär skyddsgrund av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern, Liberalerna och Vänsterpartiet. Men inte av Moderaterna.

Däremot är Moderaterna och Socialdemokraterna i stort överens om tillfälliga uppehållstillstånd.

På frågan om varför partierna inte kunde komma överens brett säger ordförande Rolén att det tillkom för många förslag från partierna till den stomme som man ändå hade kommit en bit på väg med.

– De slängde in för mycket egna förslag, förslag som man kanske var ute med tidigt och som blev jättefrågor, säger Thomas Rolén och tar Moderaternas volymmål för antal asylsökande som det mest kända.

Socialdemokraternas frontnamn i kommittén, Rikard Larsson, säger att det är en svaghet att han och de övriga partiernas företrädare inte har kunnat bli överens brett.

Rikard Larsson säger att det är en svaghet att partierna i migrationskommittén inte får ihop ett brett förslag till ny asylpolitik. Bild: Ali Lorestani/TT

Volymmål borta

– Men även om det blir hoppande majoriteter så finns det en hyfsad bred uppslutning för någon form av helhet i riksdagen, säger Rikard Larsson.

I och med att Moderaterna och Socialdemokraterna inte lyckades bli överens om en helhet, så försvinner flera av Moderaternas förslag. Kommittén kommer inte att lägga fram dem. Det handlar till exempel om ett volymmål, om att de som får asyl ska kvalificera sig in i välfärden och om åtgärder för att se till att de med utvisningsbeslut lämnar landet.

– Det har blivit ett betydligt tunnare papper än vad vi jobbat med tidigare, säger Maria Malmer Stenergard, som företräder Moderaterna.

Maria Malmer Stenergard säger att det bidde en tumme av vad Sverige hade behövt i form av ny asylpolitik. Bild: Ali Lorestani/TT

Mer generöst?

Enligt Moderaterna kommer kommitténs förslag inte ge en politik som får ned invandringen

– I vissa fall kan det nog bli mer generöst och det klarar vi inte, säger Malmer Stenergard.

Moderaterna kommer att lägga fram sina förslag i en egen reservation i kommitténs betänkande, och möjligen skriva ihop sig med något annat parti. Även andra partier kommer att ha reservationer med egna förslag.

Migrationskommittén ska ta beslut om betänkandet den 23 juli. Den 15 augusti ska det presenteras för regeringen, men Thomas Rolén uppger att det kanske blir någon eller några veckor senare. Det beror på att partierna måste ha tid att skriva sina reservationer och yttranden när kommittén väl är färdig med sin lunta.

Regeringen väntas sedan skicka ut utredningen på remiss och förbereda en proposition för att ersätta den tillfälliga asyllagen nästa sommar.

Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Annika Hirvonen Falk räknar med nya hårda förhandlingar om regeringens kommande propositioner, både med Socialdemokraterna i regeringen, med samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna samt i riksdagen.

Så det blir nya hårda förhandlingar nästa år?

– Ja, i höst skulle jag nog säga. Vi kommer nog att behöva sätta igång med detta ganska snabbt, säger Hirvonen Falk.

Det finns oenighet mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna om viktiga förslag som kommittén lägger fram. Inte minst om längden på de tillfälliga uppehållstillstånden.

Annika Hirvonen Falk (MP). Bild: Stina Stjernkvist/TT

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning