Stress på jobbet förkortar karriären

Finns det en diskrepans mellan kraven i arbetet och möjligheterna att själv påverka – då är risken för arbetsrelaterad stress stor. Bild: Mostphotos

Stressade arbetstagare löper en dubbelt så hög risk att bli sjukpensionerade. Det framgår av medicine licentiat Anne Juvanis doktorsavhandling vid Åbo universitet. Höga krav i kombination med små möjligheter att påverka jobbet skapar stress.

Enligt Anne Juvani uppstår arbetsrelaterad stress då det existerar en diskrepans mellan de krav som ställs på den anställda och möjligheterna att påverka innehållet eller arbetsbördan i sitt eget jobb.

Andra faktorer som underblåser arbetsstress är känslan av orättvisa, missnöje med dåligt ledarskap eller upplevelsen att det egna slitet inte belönas på ett skäligt sätt.

Juvani har undersökt de kausala sambanden mellan arbetsstress och sjukpensionering och använt sig av data från över 70 000 kommunalt anställda arbetstagare under en nioårig tidsperiod. Som mest har upp till 9 procent av de anställda på vissa arbetsplatser blivit sjukpensionerade.

Arbetsrelaterad stress bedömdes utifrån arbetstagarnas egna utvärderingar och jämfördes med objektiva bedömningar och statistik från de arbetsplatser som har analyserats i avhandlingen. Uppgifter om pensionen och hälsotillståndet hämtades från nationella register.

– En sjukpension har en negativ inverkan på hälsan, ekonomin och de sociala relationerna. Sjukpensionerna har också en stor betydelse för den nationella ekonomin då karriärerna förkortas och skatteintäkter uteblir, säger Anne Juvani.

Enligt henne borde arbetsgivarna och företagshälsovården tillsammans utarbeta åtgärder som förebygger arbetsstress och sjukpensionering.

– Det är viktigt att de anställda kan påverka sin egen situation och arbetsbördan. Lönen, anställningstryggheten och den erkänsla man får för sitt jobb måste stå i proportion till arbetsinsatsen, säger Juvani.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03