Strejker leder till kaos i trafiken 2 februari

Byggnadsförbundet i Finland varslar om strejk fredagen den 2 februari. Byggnadsförbundets styrelse fattade sitt beslut om strejken på tisdagen.

Strejken ordnas i samband med den massdemonstration som ordnas av Finlands Fackförbunds Centralorganisation (FFC) den 2 februari kl. 11.00. Demonstrationen på Senatstorget i Helsingfors är FFC:s åsiktsyttring mot regeringens aktiveringsmodell som syftar till att reformera arbetslöshetsskyddet.

Byggnadsförbundet kräver att regeringens aktiveringsmodell, som trädde i kraft vid årsskiftet, ska skrotas och att aktiveringsmodellens andra fas ska stoppas. Strejken pågår i 24 timmars tid från och med midnatt den 2 februari. Strejken berör alla arbetstagare i byggnadsbranschen och processindustrin.

Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund (AKT) gör Byggnadsförbundet sällskap och varslar likaså om strejk fredagen den 2 februari. Strejken förväntas ställa till med kaos i Helsingforstrafiken.

Strejken är en protest mot regeringens aktiveringsmodell som trädde i kraft vid årsskiftet. AKT:s strejk kommer att stoppa Tallink Siljas passagerarfartyg, frakten av livsmedel, sophanteringen och en stor del av HST:s bussar nästa veckas fredag. Enligt AKT:s pressmeddelande står bussarna stilla mellan klockan 3 på morgonen och 18 på kvällen.

AKT:s medlemmar stoppar likaså allt arbete i hamnarna kl. 6 på morgonen den 2 februari, vilket påverkar fartygstrafiken till Estland, Åland och Sverige. Strejken ordnas samtidigt som FFC:s massdemonstration på Senatstorget. Fackförbunden kräver att aktiveringsmodellen och försämringarna av arbetslöshetsskyddet återkallas.