Strejken inom sjöfarten framflyttad

Strejken inom utrikessjöfarten flyttas framåt med två veckor. Situationen är fortfarande mycket allvarlig, skriver riksförlikningsmannen.

Strejken flyttas efter gårdagens resultatlösa förhandlingar framåt med två veckor, och kan alltså inledas tidigast 6 april, skriver rikförlikningsman Minna Helle på sin webbplats. En strejk skulle påverka Finlands näringsliv mycket negativt.

Förhandlingarna mellan Rederierna i Finland och Finlands Skeppsbefälsförbund fortsätter nästa vecka. De centrala tvistefrågorna är fortfarande olösta. De hänför sig till löner och arbetstider.

Riksförlikningsmannen gav ett förslag till förlikning den 16 mars, men Finlands Skeppsbefälsförbund ratade förslaget. Den nya förhandlingarna i går (19 mars) bar inte frukt, och även om man kom lite framåt betecknar riksförlikningsmannen fortfarande situationen som mycket alvarlig.

Det var den 8 mars som Skeppsbefälsförbundet oväntat varslade om strejk, och samtidigt presenterade de en ny lista med krav för de nya kollektivavtalen. Tvistefrågan är en löneförhöjning som överstiger den allmänna linjen på 1,6 procent.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03